Om enskild egendom säljs, kommer pengarna från försäljningen också att utgöra enskild egendom?

Jag har ärvt en bostadsrätt som min enskilda egendom efter mina föräldrar. Jag vet att om jag och min make separerar eller om han går bort före mig, så skulle bostadsrätten inte ingå i en bodelning mellan mig och min make. Men om jag säljer den och därmed har en stor summa pengar på banken, ingår då dessa pengar (vinsten från bostadsrätten) i min och min makes gemensamma bo?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du undrar om pengarna som försäljningen av din enskilda egendom genererat också ska betraktas som enskild egendom. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB).


Makars egendom


Mellan makar brukar man skilja på två slags egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Huvudregeln är att all egendom som makarna äger, ska anses vara giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Detta får stor betydelse när egendomen ska delas vid en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB), där utgångspunkten är att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. På vilka grunder egendom kan vara enskild följer av 7 kap. 2 § ÄktB.


Enskild egendom


Egendom kan bli enskild genom att exempelvis, som i ditt fall, en make ärver egendom där arvlåtaren angett i testamente att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Innebörden av att egendom är enskild är att denna egendom ska hållas utanför en eventuell framtida bodelning.


Vad händer då om enskild egendom säljs?


När enskild egendom till exempelvis säljs, är huvudregeln att det som ersätter den enskilda egendomen också blir enskild (7 kap. 2 § sjätte punkten ÄktB). Detta kallas för surrogat eller substitut. Vad detta innebär är att om en bostadsrätt som är enskild säljs och pengarna från försäljningen sätts in på ett bankkonto, så ska pengarna i egenskap av surrogat också vara enskild egendom. Detta gäller förutsättningsvis att inte annat följer av exempelvis det testamente enligt vilket det angivits att den ursprungliga egendomen ska vara enskild.


Ibland kan det vara så att pengarna som ska vara enskild egendom satts in på ett bankkonto där det funnits pengar sedan tidigare och som är giftorättsgods. Detta spelar dock inte någon större roll och surrogatet (pengarna från försäljningen) ska ändå vara enskild egendom, vilket Högsta domstolen kommit fram till i NJA 1992 s. 773.


Sammanfattning


Sammanfattningsvis kan det konstateras att de pengar som du fått av försäljningen av bostadsrätten alltså fortfarande är din enskilda egendom. Om det är så att dina föräldrar angett i ett testamente att bostadsrätten ska vara din enskilda egendom, rekommenderar jag dig att kolla upp så de inte angett något som säger emot det jag beskrivit ovan.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att återkomma.


Mvh,

Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning