Om en person står åtalad för flera grova brott, behandlas de då i separat av olika åklagare eller kan de tas upp under samma rättegång?

2019-09-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejOm en person står åtalad för flera grova brott, behandlas de då i separat av olika åklagare eller kan de tas upp under samma rättegång?Tacksam för svar Mattias
SVAR

Hejsan!

Aktuellt lagstiftning: Rättegångsbalken, förkortat "RB".

I RB 43 kapitel 3§ stadgas det att om åtal har väckts mot någon för flera brott ska åtalen handläggas i en rättegång. Huvudregeln är således att åtal mot någon för flera brott ska handläggas i en rättegång och det är således en enda åklagare som har hand om åtalen. Vidare står det dock att åtal kan delas upp om det är en fördel för målets handläggning. Detta förutsätter att det är flera brott som personen är åtalad för. Man kan inte dela upp ett och samma brott i flera rättegångar.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (961)
2019-12-13 Kontradiktionsprincipen och officialprincipen
2019-12-12 Vad händer med skadeståndet när en dom överklagas?
2019-12-11 Har jag rätt att begära dom om kärande återtar sin talan?
2019-12-10 Vart vänder jag mig för att hitta ett juridiskt ombud?

Alla besvarade frågor (75555)