Om en person hamnar i slagsmål och ger den andra skador har han brutit mot någon lag?

FRÅGA
Hej!Om en person hamnar i slagsmål och ger den andra skador har han brutit mot någon lag?OBS: han är berusad och skulle aldrig göra det i nykterttillstånd
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om en person ger någon annan skador i ett slagsmål så kan personen ha gjort sig skyldig till misshandel (3 kap. 5 § brottsbalken.).

Det beror på omständigheterna runtomkring. En person kan göra sig skyldig till misshandel trots att hen är berusad eller onykter (1 kap. 2 § 2 st. brottsbalken.).

Däremot har man rätt att försvara sig själv genom nödvärn. Nödvärn tillåter en annars brottslig handling, t.ex. ett slag, om det behövs för att skydda sig mot ett brottsligt angrepp. För att ha rätt till nödvärn krävs att ett brottsligt angrepp mot ens person som sker nu eller kommer ske straxt. Gärningar som begås i nödvärn måste vara försvarliga sett till omständigheterna och våldet i angreppet (24 kap. 1 § brottsbalken.).

När HD har bedömt fall av nödvärn har de tittat på omständigheter såsom kroppsvikt, kunskap om kampsport, möjligheter att tillkalla hjälp, hur miljön vid angreppet sett ut med mera (se NJA 2005 s. 237).

Generellt kan man säga att man får bemöta våld med lika våld men endast om det inte finns något annat sätt att avvärja angreppet, såsom att tillkalla hjälp eller lämna platsen.

Som exempel kan vi tänka oss att Anna och Bea börjar bråka och så riktar Anna ett slag mot Bea och träffar henne på kinden en gång. Har Bea möjlighet att gå ifrån eller tillkalla hjälp är det i första hand det hon ska göra. Om Bea står trängd och Anna riktar ytterligare våld mot Bea, kan man tänka sig att Bea i nödvärn kan knuffa undan Anna för att kunna lämna platsen. Beas knuff skulle i exemplet vara nödvärnsgärning.

Så för att besvara din fråga krävs mer kunskap om omständigheterna men generellt om en person A har åsamkat person B skador skulle A kunna ha begått misshandel vilket är olagligt. Om A åsamkat person B skador i nödvärn är A:s gärning ursäktad och kommer inte dömas till något straffansvar.

Men som sagt, det beror på omständigheterna i fallet.

Om du vill kan du boka en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Emma Frost
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98633)