Om en okänd person kör min bil och krockar - får jag ut det på trafikförsäkringen?

FRÅGA
Om en okänd person kör min bil och krockar, får jag ut det på min försäkring? Får jag ut det på försäkringen om personen även avviker från platsen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om trafikskadeersättning utgår från din trafikförsäkring ifall en okänd person krockar din bil och smiter från olyckan. Tillämplig lag i detta fallet är därför trafikskadelagen (1975:1410) (TSL).

Trafikförsäkringen gäller trots att någon lånar bilen, stjäl den eller liknande eftersom trafikförsäkringen är kopplat till fordonet. Skulle något annat gälla i särskilda fall ska det stå i försäkringsbrevet.

Eftersom det inte framgår vad denna person har krockat med ska jag redogöra för hur det ser ut om det har inträffat en personskada och en sakskada. 8 § TSL beskriver att trafikskadeersättning utgår enligt lagen för person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik.

För personskada gäller ersättningsrätten förare, passagerare, fotgängare m.m. oberoende av omständigheterna. Skulle en biltjuv skadas har denne rätt till ersättning ur bilens trafikförsäkring, 10 § första stycket TSL och 11 § första stycket TSL. Ifall krocken har omfattat fler fordon kan man alltså också vända sig till den andra bilens trafikförsäkring.

Om det har blivit skador på det egna fordonet, alltså en sakskada, ersätts det inte av trafikförsäkringen som huvudregel, utan av en vagnskadeförsäkring ifall sådan har tecknats. 11 § andra stycket TSL säger dock att trafikskadeersättning utgår till försäkringens ägare om en sakskada finns på bilen om fordonet brukades olovligt av någon annan. I ditt fall har du som tecknat trafikförsäkringen på bilen alltså rätt till trafikskadeersättning ifall bilen har fått någon sakskada. Har en annan bil skadats utgår ersättning från trafikförsäkringen ifall det egna fordonet orsakat skadan genom vållande i förandet eller brister på fordonet, 10 § andra stycket TSL.

Försäkringstagaren behöver bevisa att en skada har inträffat och visa vilket/vilka fordon det handlar om, hur, när och var det hände m.m. Har någon smitit från olyckan blir det svårare att visa vem som orsakat skadan, så vittnen kan vara användbara ifall sådana finns. Det du behöver göra för att få rätt till ersättningen är att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag och visa att det var någon som körde din bil utan tillåtelse.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (158)
2020-02-10 Personskada i kollektivtrafiken (buss)
2019-12-23 Ersättning för person- och sakskada efter bussolycka
2019-12-17 Vad blir min självrisk vid skada på annans bil om jag saknar giltigt körkort?
2019-12-01 Ersättning för fotgängare som skadas av bil

Alla besvarade frågor (77127)