Om en hund används, medvetet eller omedvetet, för att skada eller döda en person, vilka lagar och straff kan bli aktuella?

Om en hund används, medvetet eller omedvetet, för att skada eller döda en person, vilka lagar och straff kan bli aktuella?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straff i brottsbalken
Om en hund används för att skada eller döda en person kan samma straff bli aktuella som om det var den som använde hunden själv som skadade eller dödade personen. Det spelar alltså ingen större roll vilket "hjälpmedel" som användes för att skada eller döda personen, det viktiga är hur allvarliga skadorna blev och vad gärningspersonen hade för syfte med gärningen.

En lag som kan bli aktuell är därför brottsbalken (BrB). Om det var medvetet, vilket innebär att syftet var att skada eller döda, kan det bli aktuellt med t.ex. misshandel för vilket straffet normalt är böter eller fängelse i högst sex månader (BrB 3 kap. 5 §) alternativt dråp eller mord där straffet är fängelse i minst sex år (BrB 3 kap. 1-2 §). Om syftet inte var att skada eller döda, kan det bli aktuellt med t.ex. vållande till kroppsskada för vilket straffet normalt är böter eller fängelse i högst sex månader (BrB 3 kap. 8 §) alternativt vållande till annans död där straffet är fängelse i högst två år (BrB 3 kap. 7 §).

Straff i lagen om tillsyn över hundar och katter
En annan lag som kan bli aktuell är lagen om tillsyn över hundar och katter. Den som använt en hund som vapen för att begå ett brott kan få ett s.k. hundförbud, vilket innebär att personen förbjuds att ha hand om hund (15 §). Enligt denna lag har också ägaren/innehavaren av hunden ett s.k. strikt skadeståndsansvar, vilket innebär att ägaren/innehavaren är skyldig att ersätta alla skador (både skador på saker och personer) som hunden orsakar oavsett om ägaren/innehavaren bidrog till skadan eller inte (19 §).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo