Om en hund används, medvetet eller omedvetet, för att skada eller döda en person, vilka lagar och straff kan bli aktuella?

FRÅGA
Om en hund används, medvetet eller omedvetet, för att skada eller döda en person, vilka lagar och straff kan bli aktuella?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straff i brottsbalken
Om en hund används för att skada eller döda en person kan samma straff bli aktuella som om det var den som använde hunden själv som skadade eller dödade personen. Det spelar alltså ingen större roll vilket "hjälpmedel" som användes för att skada eller döda personen, det viktiga är hur allvarliga skadorna blev och vad gärningspersonen hade för syfte med gärningen.

En lag som kan bli aktuell är därför brottsbalken (BrB). Om det var medvetet, vilket innebär att syftet var att skada eller döda, kan det bli aktuellt med t.ex. misshandel för vilket straffet normalt är böter eller fängelse i högst sex månader (BrB 3 kap. 5 §) alternativt dråp eller mord där straffet är fängelse i minst sex år (BrB 3 kap. 1-2 §). Om syftet inte var att skada eller döda, kan det bli aktuellt med t.ex. vållande till kroppsskada för vilket straffet normalt är böter eller fängelse i högst sex månader (BrB 3 kap. 8 §) alternativt vållande till annans död där straffet är fängelse i högst två år (BrB 3 kap. 7 §).

Straff i lagen om tillsyn över hundar och katter
En annan lag som kan bli aktuell är lagen om tillsyn över hundar och katter. Den som använt en hund som vapen för att begå ett brott kan få ett s.k. hundförbud, vilket innebär att personen förbjuds att ha hand om hund (15 §). Enligt denna lag har också ägaren/innehavaren av hunden ett s.k. strikt skadeståndsansvar, vilket innebär att ägaren/innehavaren är skyldig att ersätta alla skador (både skador på saker och personer) som hunden orsakar oavsett om ägaren/innehavaren bidrog till skadan eller inte (19 §).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?