Om efterlevande makes rätt

2016-03-31 i Make
FRÅGA
Har maka/make rätt till hälften vid bortgång när inget äktenskapsförord skrivits, även om testamente har skrivits till fördel till utomäktenskaps barn?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en av parterna i ett äktenskap dör anses detta vara upplösning av äktenskapet. Där ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske, se 9 kap 1 § Äktenskapsbalken. Enligt 10 kap 1 § Äktenskapsbalken ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Finns inget äktenskapsförord, och egendomen inte heller av annan anledning är enskild, ska makarna alltså dela lika. Att en likadelning ska ske framgår av 11 kap 3 § Äktenskapsbalken. Värt att nämna är att den efterlevande maken kan välja att var och en behåller sitt giftorättsgods och därmed sätta bodelningsreglerna ur spel, 12 kap 2 § Äktenskapsbalken. Det är först efter att en bodelning har skett som arvet efter den avlidne maken skiftas. Kvarlåtenskapen efter den avlidne maken består alltså av dennes enskilde egendom samt vad denne erhöll vid bodelningen. Ett testamente till förmån för någon annan spelar alltså ingen roll eftersom att en bodelning ska ske före arvskiftet.

Vad gäller den avlidne makens kvarlåtenskap är det möjligt att testamentera om sin egendom så som man vill och har kvarlåtenskapen testamenterats till någon annan har efterlevande make ingen rätt till kvarlåtenskapen. Enligt 3 kap 1 § stycke 2 Ärvdabalken finns det dock en möjlighet för make att få del av kvarlåtenskapen. Paragrafen beskriver den s.k. basbeloppsregeln och innebär att efterlevande make har rätt till en viss summa. I denna summa ingår dock både efterlevande makes enskilda egendom och det som den efterlevande maken erhöll genom bodelning. Det är endast om dessa två poster inte täcker den summa som stadgas enligt basbeloppsregeln som efterlevande make kan få ut mellanskillnaden från den avlidne makens kvarlåtenskap.

Äktenskapsbalken hittar du här

Ärvdabalken hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och hör gärna av dig till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (454)
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap
2021-01-18 Bodelning och arvskifte efter dödsfall
2021-01-13 Hur fördelas egendom, som ägs tillsammans, vid ena makens död om maken har egna barn?
2020-12-27 Ärver min make efter mig?

Alla besvarade frågor (88202)