Om dold samäganderätt till en fastighet mellan sambor

FRÅGA
Jag separerade juli-17, efter ett långt samboförhållande. Under det förhållandet köptes ett hus, jag tog alla lån, betalade handpenning och står på alla lagfarter. Han har varit delaktig i drift och underhåll. Utom de sista tre åren.Mannen jag separerat från har under tiden från separationen vägrat flytta sin adress men bott på olika boenden via Karlstad kommun samt som hemlös. Han har även hämtat och sålt saker ur huset. Som han köpt under vår tid tillsammans.Nu till mina frågor :Har han rätt till hälften av försäljningen av huset? Inget skrivet samboavtal finns.Och kan jag på något sätt kräva med rättsligt stöd att han måste flytta sin adress och folkbokföra sig någon annanstans då han inte bor i huset längre.Situationen är emellanåt ganska hotfull då han i perioder lever i missbruk och inte kan acceptera mitt beslut att inte leva med honom mer. Skulle bli otroligt tacksam för svar /
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Just nu står du som den rättmätiga husägaren och har alla rättigheter till huset. I mitt svar försöker jag därför utgå ifrån vad din tidigare sambo skulle kunna hävda för att ändra på din ställning.

Kort svar på dina frågor: (1) vissa av de omständigheterna du nämner talar för att bara du har rätt till huset. Men beroende på vilket sätt han bidragit genom "drift och underhåll" kan svaret bli annorlunda. Skulle han ha rätt till huset måste han "aktivt" verka för att få denna rätt registrerad på papper. Annars är denna rätt bara "dold". (2) Be om råd hos Skatteverket om vad du behöver skicka in för att kräva avregistrering av en person som inte längre bor på din adress.

Längre svar på dina frågor.

(1) Har han rätt till hälften av försäljningen av huset?

Huset har i och för sig utgjort samboegendom (3 § sambolagen), men en bodelning är inte aktuell eftersom det har gått mer än 1 år sedan separationen ägde rum (jfr 8 § 2 st. sambolagen). Han skulle därför inte kunna få hälften av huset genom bodelning.

Men det finns dock ett annat sätt för honom att hävda att han har rätt till huset. Skulle han vilja få rätt till hälften av huset skulle han kunna hävda att han har så kallad "dold samäganderätt" till huset. Han måste dock genom domstol kräva att domstolen fastställer att han också är ägare till huset. Bara efter att han vunnit sin domstolstalan kan han få rättigheter mot dig på papperet.

För att vinna sin domstolstalan måste det av honom bevisas och av dig motbevisas att:

- Huset köptes för er gemensamma räkning

- Han bidrog ekonomiskt eller på annat sätt möjliggjort att förvärvet av huset underlättades

- Både du och han vid köpet avsett att äganderätten skulle vara gemensam

Alla av de ovannämnda förhållandena måste föreligga för att han ska vinna sin talan i domstol.

Den omständigheten att du stod för handpenningen, tog alla lån och står på alla lagfarter talar till din fördel. Detta talar om att det högst sannolikt bara var du som bidrog ekonomiskt vid köpet och att huset införskaffades för din räkning. Den omständigheten att han varit "delaktig i drift och underhåll" kan dock tala till din nackdel. Beroende på vilken sorts "underhåll och drift" det handlade om kan svaret på din fråga alltså bli annorlunda. Det har exempelvis i ett rättsfall ansetts att sambon som betalat en del av fakturorna hänförliga till renoveringen av den under sambotiden köpta fastigheten uppfyllde villkoren för denna "dolda rätt". Kan din förra sambo genom olika fakturor eller på annat sätt bevisa att han bidrog ekonomiskt kommer alltså han kunna få denna "dolda samäganderätt" till huset (se Svea hovrätt mål nr T 9327-08 och NJA 2008 s. 826). I det hovrättsfallet har det handlat om fakturor som uppgick till beloppet av halva huset. Eftersom det ekonomiska bidraget tycks vara en viktig faktor för dold samäganderätt, kan beloppet i ert fall också komma att inverka på bedömningen av om han har rätt till huset eller inte.

Jag kan bara säga att det finns omständigheter som talar för att han också kan ha rätt till huset, men att flera av de omständigheter du nämner ändå talar till din fördel – om att din tidigare sambo inte skulle ha någon "dold samäganderätt" till huset.

(2) Angående folkbokföringen

Ring eller gå till Skatteverket i din kommun och förklara att det bara är du som bor på adressen. Eftersom det är Skatteverket som har till uppgift att registrera/avregistrera personer i folkbokföringsregistret är det till dem man vänder sig. Fråga de som jobbar på Skatteverket hur du ska gå tillväga för att tvinga fram en avregistrering av en person som inte längre bor i ditt hus. Nämn att han har bott på olika boenden via kommunen och kräv att de gör en utredning. Nämn också att du upplever att situationen känns som hotfull och att du överväger att gå till polisen för att ansöka om ett kontaktförbud (se nedan under nästa rubrik) och att det annars skulle uppkomma svårigheter för dig att få till ett sådant kontaktförbud om personen fortfarande var registrerad på samma adress som dig.

Avslutningsvis

Om du upplever att situationen emellanåt är ganska hotfull, vill jag råda dig att vända dig till polisen. Beroende på vilket sätt du känner dig hotfull, t ex i fall han hotar dig eller på annat sätt trycker ner dig psykiskt, kan ett kontaktförbud utfärdas av åklagaren. Du vänder dig fortfarande till polisen när du vill få ett kontaktförbud (eller till åklagarmyndigheten). Läs gärna vad en annan person på Lawline skrivit just om kontaktförbud (tryck här eller på länken bredvid – https://lawline.se/answers/vad-galler-vid-kontaktforbud .

Hoppas att du ändå fått någon klarhet i din situation!

Med vänliga hälsningar,

Dana Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2367)
2019-08-21 Blir en lägenhet som köps utomlands samboegendom?
2019-08-21 Min dotter ska bli sambo, vad ska hon tänka på?
2019-08-20 Är jag och mina pojkvän sambor trots att vi inte skrivit samboavtal?
2019-08-20 Upprätta samboavtal

Alla besvarade frågor (72151)