FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt04/03/2018

Vad gäller vid kontaktförbud?

Vad gäller vid kontakt förbud ? samma regler på dom båda om någon tar kontakt?Bryts kontraktet om någon bryter det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kontaktförbud regleras i lagen om kontaktförbud.

Vad gäller vid kontaktförbud?

Kontaktförbud avser att en person förbjuds att besöka, på annat sätt ta kontakt med eller följa efter en person. Kontaktförbud meddelas om det finns särskild risk för att en person kommer begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Detta innebär att den som förbudet gäller mot inte får söka upp, ringa till, ta kontakt på annat sätt eller genom andra försöka framföra budskap.

Ett kontaktförbud utformas utefter det enskilda fallet med de begränsningar och undantag som är aktuella för specifik situation.

Är det samma regler för båda gällande kontakt?

Ett beslut om kontaktförbud ska delges den mot vilken förbudet avses gälla, 5 §.

Det är den som delgivits kontaktförbud som ska följa reglerna som gäller. Dock för att kontaktförbudet ska vara praktiskt genomförbart måste även den som skyddas av förbudet (målsäganden) förbinda sig att följa lagen om kontaktförbud. Samma regler är alltså applicerbara för att kontaktförbudet ska vara praktiskt genomförbart.

Bryts kontraktet om förbudet överträds?

Ett kontaktförbud meddelas för viss tid och gäller omedelbart.

Att bryta mot kontaktförbud är ett brott. Vidare så döms den som bryter mot ett kontaktförbud för överträdelse av förbudet till böter eller fängelse i högst ett år, såvida det inte varit av ringa karaktär. Se 24 §. Med "ringa karaktär" menas om man exempelvis av en tillfällighet kommer nära varandra och inte haft ett syfte att ta kontakt.

Om den som skyddas av förbudet (målsäganden) själv bryter mot kontaktförbudet så kan kontaktförbudet istället avslutas i förtid.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo