Om det står uppdragstagare i anställningsavtalet, är det då detta som gäller trots att man gör samma arbetsuppgifter som när man var arbetstagare?

2021-03-25 i Anställningsformer
FRÅGA
Hejsan, jag undrar om vad man avtalar att man är anställd som går före vad man faktiskt gör. Om jag är anställd som fristående konsult, men jag gör samma uppgifter som jag gjorde när jag var anställd på företaget. är jag då uppdragstagare eller arbetstagare?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din situation som att du nu är anställd som en fristående konsult åt ett företag och i anställningsavtalet står du som uppdragstagare. Du har tidigare haft en annan anställning på samma företag och då varit arbetstagare. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du ändå kan ses som en arbetstagare, trots att det står uppdragstagare i ert avtal, eftersom du gör samma arbetsuppgifter nu som du gjorde i din tidigare anställning.

Arbetstagare eller uppdragstagare?
Begreppet arbetstagare står inte definierat i lagstiftning, utan vad begreppet innebär har stadgats genom arbetsdomstolens praxis. Domstolen har kommit fram till att man ska göra en helhetsbedömning av förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde. Det betyder att bedömningen sker inte bara på vad som står i ett anställningsavtal, men anställningsavtalet är en del av helhetsbedömningen.

Exempel på de omständigheter som tittas på för att avgöra om en anställd ses som arbetstagare eller inte är:
- Anställningsavtalet
- Den anställde har bara en huvudman (arbetsgivare)
- Den anställde får betalt efter tid, oftast timlön eller månadslön
- Arbetsgivaren tillhandahåller arbetsredskap åt den anställde
- Arbetsgivaren leder arbetet och fördelar arbetet

I jämförelse med ovanstående punkter, kan en uppdragstagare däremot, ha flera huvudmän som fördelar och leder arbetet. En uppdragstagare får även ofta betalt genom fakturering när ett visst uppdrag är klart, och får inte någon fast timlön eller månadslön. En uppdragstagare kan också få stå för arbetsredskap och liknande själv.

Detta betyder att även om det står uppdragstagare i ditt anställningsavtal, så kan du ändå vara att anse som en arbetstagare. Jag vet tyvärr inte vilka arbetsuppgifter du har, eller hur ditt arbetsförhållande till din arbetsgivare ser ut i övrigt, därför kan jag inte göra den bedömningen här och nu.

Sammanfattning och rekommendation
Begreppet arbetstagare står inte definierat i lagstiftning, utan detta begrepp har fått sin definition genom arbetsdomstolens praxis. Arbetsdomstolen gör en helhetsbedömning av de omständigheter som finns kring den anställdes och arbetsgivarens arbetsförhållande. Det betyder att en anställd kan vara att anse som en arbetstagare, trots att det står uppdragstagare i anställningsavtalet.

Svaret på din fråga är därmed nej, anställningsavtalet behöver inte gå före det faktiska förhållandet mellan arbetsgivare och anställd. Men anställningsavtalet är en del av helhetsbedömningen.

Om du känner dig osäker på om du verkligen ska klassificeras som uppdragstagare istället för arbetstagare, rekommenderar jag att du tar kontakt med en arbetstagarorganisation (fackförbund) på din arbetsplats för mer information och hjälp.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga! Om jag har tolkat din fråga fel, eller om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?