Om det i testamente står att dotter ska oinskränkt ärva all kvarlåtenskap - får frun inget då?

2019-07-15 i Make
FRÅGA
Om det i testamente står att dotter ska oinskränkt ärva all kvarlåtenskap - får frun inget då
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

För makar finns arvsrättsligt skydd i form av den s.k. basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § 2 stycket ÄB. Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet. Ett testamente av den avlidna maken är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt för den efterlevande maken som avses.

Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor, vilket innebär att det värde som den efterlevande maken har rätt till är 46 500 * 4 = 186 000 kr. I detta värde inkluderas vad den efterlevande maken erhållit genom bodelning och det som utgörs av den efterlevande makens enskilda egendom. Om frun får ärva eller inte beror således på vad frun fick i bodelningen och till vilket värde frun har enskild egendom. Om det samlade värdet motsvarar eller överskrider 186 000 kr kommer alltså frun inte få ärva sin make.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (428)
2020-07-29 Ärver min make egendomen som jag köpt innan äktenskapet?
2020-07-28 makes arvsrätt
2020-07-14 Bodelning & arv - fördela tillgångar mellan fru och dotter
2020-07-03 Arvskifte om ena maken har barn

Alla besvarade frågor (82626)