Om brottet egenmäktighet med barn

FRÅGA
Utan förvarning åkte min sambo till ett skyddat boende och tog med sig våra tre gemensamma barn. De har varit bort 1 vecka nu och jag har inte fått träffa barnen.Är det lagligt att göra så här?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ifall era barn (eller något av dem) är under 15 år kan din sambo ha gjort sig skyldig till egenmäktighet med barn. För brott krävs att barnen förs bort från en vårdnadshavare. Egenmäktighet med barn föreligger också ifall barnen förs bort utan beaktansvärt skäl av en vårdnadshavare då barnen står under gemensam vårdnad av båda föräldrarna. Straffet för brottet är max ett års fängelse.

Ifall du och din sambo har gemensam vårdnad om barnen kan alltså egenmäktighet med barn vara aktuellt enligt den andra typen jag skrev om ovan. Det förutsätter ju dock att din sambo inte hade något beaktansvärt skäl att ta föra bort barnen, vilket inte framgår av din fråga.

Viktigt att notera är att åtal för brottet inte kan föras av åklagare, såvida det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Syftet med begränsningen är att åklagaren inte ska lägga sig i personers privatliv för mycket. Ifall du vill att din sambo ska dömas för brottet måste du alltså själv väcka åtal. En nackdel med det är att du själv riskerar att få stå för rättegångskostnaderna ifall du förlorar målet. Om din sambo skulle dömas för brottet hade straffet inte blivit 1 års fängelse, förutsatt att hon är tidigare ostraffad.

Huruvida du vill väcka åtal eller inte är en fråga du bör tänka på. Kanske kan problemet lösas på ett mindre drastiskt sätt än genom åtal och rättegång. Din sambo kanske för tillbaka barnen om du varnar henne om att det hon gör är brottsligt.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och önskar en god jul!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?