Om avtalsfrihet mellan två privatpersoner

2017-08-18 i Anbud och accept
FRÅGA
Jag skulle köpa biljetter till en Håkan Hellström konsert, kommit överens med den pålitliga säljaren som är en god vän till familjen. Påvägen till Göteborg drabbas jag av njurstensattack och får åka ambulans hem igen. Meddelar då 8 timmar innan insläppet börjar att jag inte kommer och att jag betalar biljetterna. Säljaren säger då att det är okej, att jag inte behöver grunna på pengarna och att de ska försöka sälja biljetterna vidare. Nu två veckor senare skriver säljaren och ber mig betala biljetterna för de fick de inte sålda. Är detta rätt? Att jag ska behöva betala för att dem hade fått förhinder och inte "lyckads" sälja biljetterna? De fanns flera annonser med biljetter som efterlystes på Facebook och blocket. Tack
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Angående avtal mellan två privatpersoner som detta gäller avtalsfrihet, alltså gäller ert avtal framför avtalslagen.

För att ett avtal ska anses vara ingånget krävs ett anbud (vill du köpa biljett?) plus en accept som motsvarar anbudet (ja, jag vill köpa biljett). Detta kallas för löftesprincipen.

Ett avtal ingicks alltså mellan er när du bestämde dig för att köpa biljetterna. Men eftersom avtalsfrihet gäller hade ni två rätt att bryta ert avtal när som helst.

Det relevanta i din fråga blir därför då du meddelade att du inte skulle gå på konserten men erbjöd dig att betala för biljetterna. Det erbjudandet kan ses som ett nytt anbud, nu från din sida.

Som jag läser din fråga gav din motpart här ingen accept till anbudet utan avböjde anbudet genom att säga att du inte behövde betala (det kan ses som att han nekade din förfrågan om att behålla ert ursprungliga avtal utan istället "gick med på" att säga upp ert avtal genom att du skulle få slippa betalning). Ifall det han sa om att de skulle försöka sälja biljetterna följdes av något slags villkor, t.ex. att du skulle betala biljetterna ifall de inte lyckades sälja biljetterna hade du behövt acceptera det för att ett avtal skulle vara ingånget. Från din fråga kan jag inte utläsa att din motpart kom med något sådant villkor som du accepterade. Detta innebär att ni inte ingick något avtal om att du skulle betala biljetterna, alltså detsamma som att ni kom överens om att ert ursprungliga avtal inte längre skulle gälla.

Din motpart hade sin chans att kräva betalt vid tidpunkten då du meddelade honom om att du inte ville ha biljetterna, det kravet kan inte ställas nu då han redan nekat ditt anbud om att betala biljetterna. Det finns förvisso en regel om återkallelse av anbud/accept i 7 § avtalslagen men den är inte tillämplig då återkallelsen kommer såhär sent efteråt.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (348)
2021-11-17 Kan företag ta betalt så fort jag gett dem mina uppgifter?
2021-10-25 Vad gäller när accept inte har samma villkor som anbudet?
2021-10-01 Är standardavtalet en del av anbudet när det är hänvisat till, men inte bifogat?
2021-09-30 Bokning av hotellrum

Alla besvarade frågor (97338)