Om avtalets ingående

2015-07-31 i Anbud och accept
FRÅGA
Jag har via sms meddelat att jag vill hyra ett rum och sagt muntligt att jag är intresserad av rummet via telefon. Nu har jag sagt att jag inte är intresserad längre då rummet inte har det som jag förväntade mig. Hyresvärden har dessutom ringt och efterfrågat ifyllt kontrakt som denna har skickat mig för att jag ska skriva under och skicka tillbaka vilket jag inte har gjort. Det jag då fick till mig var att hon inte var så villig att hyra ut till mig när hon fick vetskap om att jag endast var intresserad att hyra rummet i cirka 3 månader. När jag nu avböjer och säger att jag inte kan hyra rummet så kräver hyresvärden mig på 3 månaders hyra. Kan hon verkligen kräva detta av mig? Jag är väl medveten om att muntligt avtal gäller likväl som ett skriftligt muntligt avtal men då jag fick uppfattningen av att hon inte längre ville hyra ut till mig letade jag efter annat boende samt att jag har endast sagt att jag vill hyra, inte att jag ska.
SVAR

Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!

Denna fråga handlar närmst om tolkning av avtal och om dess ingående. Som huvudregel inom avtalsrätten gäller att skriftliga och muntliga avtal är likställda, precis som du säger.

Det som blir avgörande för om du blivit bunden av avtalet är vad det är du har svarat på. Har det t.ex. varit på en annons betraktas det inte som att du accepterat ett anbud. Har du däremot visat intresse, sedan fått en förfrågan om du vill hyra, och på det svarat att du vill hyra har bundenhet uppstått.

Vidare kan sägas att eftersom processen sedan gått vidare och du har fått ett kontrakt hemskickat kan du ha betett dig som att du var villig att hyra rummet, och därmed ingått avtalet genom konkludent handlande.

Mycket handlar också om vad hyresvärden förstått av situationen. Vet hen att du inte velat ingå avtalet, kan bundenhet inte uppstå.

Angående den begärda hyran. Denna hyran skulle endast kunna begäras om avtalet anses ingånget, och att uppsägningstiden på detta var tre månader.

Utifrån omständigheterna du angivit är det svårt att ge ett konkret svar på frågan, men jag hoppas dessa punkter har givit ett vägledande svar!

Vänligen,

Alfred Petersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (301)
2020-10-20 Måste muntliga anbud antagas omedelbart?
2020-10-13 Är jag bunden av mitt anbud?
2020-10-09 När uppstår avtalsrättslig bundenhet vid muntligt avgivna anbud?
2020-09-30 Vilket belopp gäller? Bör beloppet avrundas?

Alla besvarade frågor (85358)