Om att ställa grejer på annans tomt

2019-09-10 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Får man ställa av en tv på en annans tomt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att man inte får använda någon annans egendom som sin utan ägarens tillstånd eller samtycke, detta omfattar även fastigheter. Om så sker kan den person som olovligt brukar annans fastighet anses ha begått brottet olovligt brukande (10 kap. 7 § brottsbalken) eller egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken), och innebär att du kan polisanmäla händelsen.

Det som dock även behöver tas upp är att även om tv:n i sig står på din mark har den inte blivit din egendom i och med placeringen på din mark. Ägaren till tv:n äger fortfarande den och att flytta på annans egendom utan ägarens samtycke kan aktualisera brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken) för dig som flyttar på den. För att undvika det kan du ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogden, och ange att du vill få någon annans egendom borttagen från din fastighet. Du kan läsa mer om förfarandet här.
Undantaget från brottet olovligt förfogande är om det är uppenbart att tv:n är skräp och att ägaren har avsagt sig äganderätt. I ett sådant fall kan egendomen anses vara herrelös och du kan slänga den om du vill. Observera dock att du inte ska vara tveksam på att egendom är herrelös, det ska vara uppenbart.

Om du däremot vet vem som är ägaren till tv:n kan det vara en god idé, i syfte att komma till en lösning snabbare, att först prata med vederbörande om att denne ska flytta på tv:n, innan en eventuell polisanmälan och/eller handräckningsansökan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1939)
2020-05-29 Kan jag ge bort en belånad fastighet?
2020-05-28 Får min sambo "kasta ut" min son?
2020-05-27 Lamellgardinerna står inte med i köpekontraktet
2020-05-27 Hur bör jag tänka kring att investera tid och pengar i fastigheter som inte är mina?

Alla besvarade frågor (80507)