Om åtalsunderlåtelse och nedläggande av förundersökning

15-åring åkte fast för snatteri av tuggummi för 18 kr. Erkände t polisen. Förhör och åtal väntar antar jag.

Vad blir följden? Böter? Prick i belastningsregistret? Vad innebär det? Problem med körkortstillstånd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Snatteri regleras i brottsbalken 8 kap. 2 § och kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Vad straffet för ett brott blir är givetvis beroende av det tillgripas värde och omständigheter kring själva brottet, men även personliga omständigheter så som personens ålder och personliga utveckling. I ett såhär ringa fall skulle aldrig straffet bli mer än böter.

I ett fall som detta så tror jag nog däremot att det kommer beslutas om en åtalsunderlåtelse. Det innebär att åklagaren bedömer att brott har begåtts men att det inte finns anledning att åtala eftersom det kan antas att det inte kommer dömas ut svårare påföljd än böter (20 kap. 7 § rättegångsbalken). För att åklagaren ska kunna besluta om åtalsunderlåtelse krävs i princip att den misstänkte har erkänt, vilket 15-åringen har gjort i det här fallet.

Åtalsunderlåtelsen innebär att det inte väcks något åtal vilket också betyder att det inte döms ut något straff för brottet. Det gör att man slipper gå igenom en tung och jobbig rättsprocess samt slipper betala böter. Brottet kommer dock fortfarande att synas i belastningsregistret (3 § p. 4 lag om belastningsregister) och försvinner först efter 3 år, eftersom personen är under 18 år (17 § p. 11b lag om belastningsregister). Hade personen varit 18 år eller äldre hade pricken funnits krav i 10 år.

Vad gäller körkortstillstånd så får det endast meddelas om personen uppfyller de personliga och medicinska kraven för detta. Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § körkortslagen). Jag skulle inte tro att en sådan här händelse skulle påverka möjligheten att få körkortstillstånd.

Vidare så om det finns skäl att anta att det kommer beslutas om åtalsunderlåtelse så kan det också finnas skäl att lägga ned förundersökningen enligt 23 kap. 4a§ rättegångsbalken. Om det finns anledning att anta att skäl finns att lägga ner förundersökningen, redan innan förundersökningen inleds så får det beslutas att förundersökningen inte behöver inledas (23 kap. 4a§ andra stycket rättegångsbalken).

Sammanfattning: Brottet är för ringa för att leda till annat än böter, detta gör det möjligt för åklagaren att besluta om åtalsunderlåtelse vilket betyder att det inte väcks åtal och därmed inget straff döms ut. Det blir dock fortfarande en prick i belastningsregistret som finns kvar i tre år. Det bör däremot inte inverka på möjligheten att få körkortstillstånd i det här fallet. Utav frågan så vet jag inte riktigt om förundersökning har inletts eller ej, men det kan finnas skäl att inte inleda förundersökning alternativt att lägga ned förundersökningen då det ändå bara kan antas resultera i åtalsunderlåtelse. Om förundersökningen inte inleds eller läggs ned så betyder det att det inte heller blir någon prick i registret.

Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”