Om argument för preventivt nödvärn

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga om preventivt nödvärn. Preventivt nödvärn har varit en ganska kontroversiell fråga under de senaste åren och har diskuterats många gånger. Min fråga är: på vilket sätt skulle det vara "bra" att införa preventivt nödvärn i svensk rätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nödvärn regleras av 24 kap 1 § brottsbalken, vilket du säkert vet men som jag skriver som en allmän upplysning för andra som kan tänkas läsa detta svar.

Jag känner inte till någon forskare som förespråkar preventivt nödvärn. Det enda argumentet för preventivt nödvärn som jag fått lära mig under juristutbildningen är i situationer där en person med fullständig säkerhet (så långt det är möjligt) vet att denne kommer att bli angripen. Ett skolexempel på detta är om en sjökapten innan avfärd fått veta att besättningen på öppet hav tänkt kasta honom eller henne över bord.

Jag känner också till att det förekommit kritik mot att nuvarande nödvärnsregleringen drabbar utsatta i våld i nära relationer, i fall då den utsatta kan sägas veta att den kommer att utsättas för brott (till exempel för att det inträffar frekvent), men inte när det kommer ske. Den utsatta kan till exempel utsättas för våld flera gånger per månad, men inte på förhand veta om nästa gång kommer att ske om en timme eller om en vecka. Situationen är lik det argument som jag lyfte i stycket ovan. Det har förekommit förslag att tillämpa nödvärnsrätten så att den blir användbar inte bara när ett brott är direkt överhängande, utan också när brott på så vis som jag beskrev ovan alltid kan sägas vara överhängande. Sådana förslag har kritiserats för att innebära preventivt nödvärn, vilket jag inte uppfattat varit syftet med förslaget (Larsson, SvJT 2002 s 668).

Nödvärnsrätten kan sägas väga mellan den enskildes intresse av att freda sig mot brott och att i möjlig mån minska våldsanvändningen i samhället. Anledningen till att det råder hög – om inte till och med fullständig – konsensus kring att preventivt nödvärn inte bör tillåtas är att det antas leda till en ökad våldsanvändning i samhället.

Med vänlig hälsning

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (126)
2019-03-17 Medhjälp till avvisning och omhändertagande ombord på tåg
2019-03-12 Rätt att ingripa vid brottsligt angrepp
2019-02-26 Är försvarsspray lagligt i Sverige?
2019-02-26 Får man utöva nödvärn om man blir utsatt för olaga hot?

Alla besvarade frågor (66984)