Om ångerrätt vid köp mellan två privatpersoner

2015-03-13 i Köplagen
FRÅGA
Om jag säljer en klocka privat till en person som sedan ändrar sig även fast det inte är något fel på varan, har de rätten att kunna få skicka tillbaka klockan till mig då?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När två privatpersoner ingår ett avtal om att köpa viss egendom, i det här fallet en klocka, är köplagen (1990:931) tillämplig (se här). Enligt köplagen gäller i första hand det som ni som parter har kommit överens om. Det framgår inte om ni i ert avtal bestämde att köparen skulle ha möjlighet att skicka tillbaka klockan till dig om denne ångrade sig. I köplagen finns det ingen bestämmelse om att köparen har ångerrätt. Om ni har genomfört köpet och alltså inte har avtalat om annat, gäller att parterna måste fullfölja sina åtaganden. Men om både du som säljare och köparen är överens om att klockan får skickas tillbaka är det förstås helt okej - som sagt, det som ni avtalar om gäller i första hand.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81736)