Om ändring av gemensamt testamente efter att den ena maken avlidit

2021-03-28 i Testamente
FRÅGA
Min syster har till en jurist för bouppteckning, skickat en scannad kopia av ett testamente som hon och hennes nyligen avlidne man skrev. Nu vill hon att det inte ska vara giltigt längre. Kan hon få juristen att bortse från testamentet? Hon vill ändra testamentet. Tacksam för svar för hennes räkning.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din syster och hennes man hade upprättat ett gemensamt testamente, även kallat inbördes testamente. Om detta inte stämmer är du välkommen att ställa en fråga på nytt!

Regler om testamenten finns i 10 kap ärvdabalken (ÄB).

Kan testamentet bli ogiltigt?

Testamentet måste ses som två andelar av arvet, på samma sätt som egendomen hade delats upp vid bodelning.

Det finns inga hinder för din syster att återkalla testamentet vad avser hennes part i det (10 kap 5 § ÄB). Detta kan göras på en mängd olika sätt. Det som spelar roll är att testatorn uttrycker vilja att testamentet inte längre ska gälla. Det bör räcka att hon meddelar juristen att testamentet å hennes del inte ska gälla för att det ska bortses från i det här fallet.

Vad gäller hennes avlidne mans andel kan hon inte ändra testamentet eller få det att sluta gälla. Om hon försöker att ändra det inbördes testamentet på ett sätt som väsentligen rubbar förutsättningarna för det ömsesidiga testamentet så kan hon även förlora den del hon skulle ärva av maken (10 kap 7 § ÄB). Detta innebär i praktiken att om mannen exempelvis låtit henne ärva honom med fri förfoganderätt, och hon sedan ändrar sin del av testamentet att alla hans pengar ska gå till någon annan, så kan hon förlora rätten att ärva honom. Hon måste ta hänsyn till vad mannen genom sitt testamente hade velat skulle hända med hans andel av arvet. Hennes egen andel kan hon däremot ändra hur hon vill.

Hur kan hon ändra testamentet?

Om hon vill ändra sin del av testamentet istället för att återkalla det gäller samma krav som vid upprättande av testamente (10 kap 6 § ÄB). Ändringen måste alltså ske skriftligen med två vittnen som skriver under att de bevittnat testamentets upprättande (10 kap 1 § ÄB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2951)
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?

Alla besvarade frågor (96436)