Om äktenskapsförord

FRÅGA
Äktenskapsförord där ena parten inte får med något ur boet vid separation. Är det giltigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som vanligt inom juridiken går det inte att svara ja eller nej på denna fråga. Det beror på omständigheterna. Om ett äktenskapsförord är oskäligt, kan det jämkas enligt 12:3 ÄktB.

Huvudregeln är att en överenskommelse genom äktenskapsförord ska respekteras. Ibland kan dock ett sådant avtals verkningar bli så sneda att möjlighet till jämkning måste finnas.Vid fråga om jämkning görs en helhetsbedömning utifrån rekvisiten som omnämns i paragrafen (dvs. förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt). Omständigheter som kan påverka bedömningen är om någon part använt sig att tveksamma metoder för att upprätta avtalet eller att avtalet leder till en påtagbar snedfördelning av makarnas egendom. Vid jämkning förs del av, alternativt hela, den egendom som enligt avtalet är enskild egendom in i bodelning som giftorättsgods.

Något mer preciserat svar går alltså inte att lämna utan närmare information om det särskilda fallet.

Bästa hälsningar,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1215)
2021-04-13 Tolkning av äktenskapsförord
2021-04-12 Tolkning av äktenskapsförord
2021-04-11 Hur fungerar det med äktenskapsförord?
2021-03-31 Räknas enskild egendom i äktenskap om maken mottog den under samboskap?

Alla besvarade frågor (91191)