Om åklagarjäv och skyldigheten för tilltalade att samarbeta

FRÅGA
Jag undrar om det är tillåtet att samma åklagare hanterar två olika brott begångna av samma person. Åklagaren har dömt personen för misshandel och sex år senare ställer hen personen inför rätta igen för en synnerligen grov misshandel. Är detta tillåtet eller kan åklagaren ses som partisk på något vis?Undrar även om det räknas som mened när en tilltalad undanhåller information om sitt nuvarande leverne under personalian på dennes rättegång. Personen hävdar att hon lever ensam, hotad och isolerad pga rättegången men är i själva verket gravid och lever familjeliv med sin tidigare isolationsbrytare i häktet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din första fråga rör åklagarjäv (som det heter på "juristspråk"). Det finns tillfällen då en åklagare inte får hantera ett visst mål. Att en åklagare tidigare åtalat en viss person för ett annat brott är inte ett av dessa tillfällen, så det är alltså fullt tillåtet för denne att hantera ett nytt ärende med någon hen tidigare haft att göra med i tjänsten. Om du vill läsa mer om åklagarjäv finns detta reglerat i 7 kap 6 § och 4 kap 13 § rättegångsbalken (7 kap 6 § är den paragraf som reglerar åklagarjäv, men denna paragraf hänvisar som du kommer se till 4 kap 13 §, där grunderna för när någon är jävig finns).

Din andra fråga rör mened. Nej, det är inte mened att som tilltalad undanhålla information. Det är åklagarens uppgift att bevisa brott, och en tilltalad har ingen plikt att hjälpa åklagaren i detta. Man vill helt enkelt inte kräva av tilltalade att "sätta dit sig själv". Av den anledningen avlägger tilltalade inte ed om att tala sanning.

Med vänlig hälsning

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (68)
2018-06-12 Vad händer om svarande uteblir vid tingsrättsförhandling?
2018-05-07 Förlikningserbjudande vid illegal fildelning
2018-04-30 Ombud har inte ställt vissa frågor under rättegång, är det ett lagbrott?
2018-04-16 Målsägande blir part i målet om hen biträdet åklagaren

Alla besvarade frågor (55398)