Olycka på osandad mark

Hej, jag var på väg till frissan men ramlade han på vägen som var en isbana osandad.. Fastigheten där jag föll ägs av ett bostadsbolag. Enligt vittnen har de varit osandat under hela veckan. Ambulans tillkallades o sen skickades jag med taxi till sjukhus. Fick betala kostnader för hela kalaset. Dessutom sveda och värk. Allt inträffa igår. Vad kan man göra åt de här?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt skadeståndslagen(SkL).

Fastighetsägaren är ansvarig

Fastighetsägaren ansvarar för att hålla marken utanför sin fastighet sandad (lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 2 § andra stycket). Om någon ramlar ska alltså fastighetsägarna betala skadestånd.

Ersättningen beror på dina skador

Den som genom vårdslöshet har orsakat annan personskada är skadeståndsskyldig, enligt 2 kapitlet 1 § SkL.Den som har halkat och skadat sig har då rätt till skadestånd i form av ersättning för sjukvårdskostnader, eventuella inkomstförluster och ersättning för sveda och värk till följd av skadan, 5 kapitlet 1 § SkL. Vad summan blir beror på skadorna du lidit.

Sammanfattning

Det krävs vårdslöshet och samband. För att få ersättning krävs det alltså att fastighetsägaren varit vårdslös och att skadan uppkommit till följd av detta. Du behöver därför till exempel kunna visa att fastighetsägaren varit vårdslös genom att inte sanda vägen och att du på grund av detta halkat. Du skriver dessutom att det varit så hela veckan utan att fastighetsägaren gjort något åt saken, detta skulle alltså kunna vara något att åberopa med hjälp av vittnen exempelvis.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Vänligen,

Siva ArifRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000