FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt02/05/2016

Olovligt byggande - Preskriptionstid

Om en brygga saknar bygglov på kommuns mark. Vad är preskriptionstiden i detta fall?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Preskriptionstiden för olovligt byggande är tio år. Detta innebär att byggnadsnämnden inte får besluta om ett föreläggande för att något är byggt utan bygglov, om det har förflutit mer än tio år sedan det olovliga byggandet skett. Detta framgår av plan- och bygglagen, se här.

I ditt fall så innebär detta att om det förflutit mer än 10 år sedan en brygga som saknar bygglov har byggts på kommunens mark så är det för sent för byggnadsnämnden att besluta om ett föreläggande, då preskriptionstiden i så fall har inträtt. Tvärtom gäller att, i den mån det ännu inte förflutit 10 år sedan bryggan byggts, så har preskriptionstiden ännu inte inträtt och det finns fortfarande möjlighet för byggnadsnämnden att besluta om föreläggande.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänligen,

Stina JanssonRådgivare