Olovlig trädfällning på grannes tomt

2016-12-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Vad gör jag när grannen fällt träd och även tagit dom på min sommarstugetomt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom träden står på din tomt krävs din tillåtelse för att fälla dem. Att olovligen fälla träd på annans tomt är skadegörelse eller åverkan, beroende på om handlingen bedöms som ringa eller ej, se 12 kap. 1 och 2 §§ Brottsbalken. Det är svårt att svara på hur brottet i fråga skulle bedömas eftersom uppgifter saknas. Du kan polisanmäla händelsen.

Även skadestånd kan bli aktuellt, se 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. Du kan kräva ersättning för träden av din granne eftersom att denne orsakat dig sakskada genom att förstöra din egendom. Jag rekommenderar dig att prata med din granne, alternativt kontakta en jurist. Du är varmt välkommen att kontakta oss på http://lawline.se/boka om du behöver hjälp med ärendet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Jennifer Parmlind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (626)
2020-11-28 Kan jag få skadestånd?
2020-11-27 Skadestånd för skadade kastruller
2020-11-18 Kan en boutredningsman bli skyldig att utge skadestånd till en legatarie?
2020-11-03 Råkade välta vas i butik, ska jag ersätta skadan?

Alla besvarade frågor (86638)