Olovlig körning under 15 år.

2021-07-31 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, jag är 13 år och åker runt på en Xiaomi Electric Scooter Pro 2 som har en motor på 300 w och går 35km/h. Om jag skulle stoppas av polisen, vad skulle dom möjliga konsekvenserna bli? Indraget körkortstillstånd, i så fall hur länge?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du som 13 år kan straffas för att du kör en scooter och polisen sedan stoppar dig.

Olovlig körning

Den som kör ett fordon där körkort krävs döms för olovlig körning till böter. Detta gäller fordon som moped klass 1 och 2 bland annat. 3 § Lag om straff för vissa trafikbrott Det är dock sällan en scooter av detta slag klassas som moped klass 1 eller 2. Ofta beror det på att bromsarna inte uppfyller de krav som krävs för att uppfylla kraven. Om scootern uppnår en maxhastighet högre än 25 km/h med en watt mindre än 250 så räknas det som en elcykel och då gäller samma regler som för cyklar.

Är elsparkcykeln snabbare eller starkare än en cykel men inte uppfyller kraven som ställs på en moped kan den inte klassas som vare sig cykel eller moped. Då får fordonet inte köras på allmän väg utan endast inom ett inhägnat område.

Detta innebär att din körning med denna elsparkcykel högst troligt utgör olovlig körning.

Straff för dig under 15

Det är först och främst viktigt för dig att veta att en person under 15 år inte anses straffmyndig och att det innebär att du inte kan dömas för brottet du begår. (1 kap. 6 § Brottsbalken BrB) Istället informeras föräldrarna och socialtjänsten. Det är socialtjänsten som avgör vad som ska hända. I vissa fall kan socialnämnden begära att en utredning om brott ska inledas om det är frågan om ett brott som innebär att den unga äventyrar sin hälsa eller utveckling. 31 § andra stycket lag med särskild bestämmelser om unga lagöverträdare. I ditt fall är det dock tveksamt om socialnämnden skulle gå så långt att begära en utredning.

Sammanfattning

Det är inte troligt att detta kommer påverka dina möjligheter till att få körkort i framtiden då du på grund av din ringa ålder inte kommer dömas för brottet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?