Olovlig körning och bevisvärdering

2020-09-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej!vad gäller vid olovlig körning ?Krävs det att man blir stoppad av polis för att åka dit för olovlig körning?Vi säger att någon ringer och anmäler en olovlig körning över telefon, och man sen nekar i förhör.Leder det då till ett åtal ?
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olovlig körning och bevisvärdering

Olovlig körning innefattar att uppsåtligen föra ett fordon som kräver körkort, utan att man är behörig att köra det (3§ lag om straff för vissa trafikbrott). Det innebär att först och främst måste polisen och åklagaren bevisa vem som har fört fordonet, och att denna person saknar behörighet att göra det. Det måste även bevisas att personen hade uppsåt att köra bilen utan körkort. Det är åklagaren som har hela bevisbördan, och den misstänkte har ingen skyldighet att bevisa sin oskuld. I Sverige har vi något som kallas fri bevisvärdering och fri bevisprövning, vilket innebär att det inte finns några specifika begränsningar eller krav på bevisningen. Det krävs alltså inte nödvändigtvis att en polis ser körningen, men det krävs att någon eller något kan bekräfta att det är en specifik person som har kört bilen. Polisen kan lättare i efterhand plocka fram uppgifter om körkort och liknande för att styrka den delen. Generellt skulle jag säga att vid den absoluta majoriteten av olovliga körningar är det poliser som vittnar då de också stoppat personerna, och en polis vittnesmål väger tungt bevismässigt. Men det utesluter inte att det skulle räcka med ett annat ögonvittne, kameraövervakning eller liknande, som på samma sätt kan identifiera personen och att denna körde bilen. Även om det nog skulle vara mer vanskligt att bevisa uppsåtet om man inte blir tagen på bar gärning. Så även om lagen inte kräver att det är en polis som ser det, är det osannolikt att en privatpersons vittnesmål skulle räcka för fällande dom. Det lär krävas mer stödbevisning än endast ett vittnesmål, speciellt om föraren nekar det.

Om gärningspersonen identifieras, och sedan nekar till körningen, krävs det för att bli fälld att något vittne, privatperson eller polis, kan peka ut personen och att den personen körde bilen, samt att den personen saknade körkort vid det tillfället och visste om det. Det finns alltså inget lagstadgat krav att det måste vara en polis som bevittnar körningen, men med största sannolikhet skulle jag säga att det är svårt att döma någon med endast en privatpersons vittnesmål och föraren nekar. Det krävs i sådana fall mer bevisning, men jag kan inte säga detta med någon säkerhet. Det är i slutändan domstolen som avgör om bevisen räcker och om vittnet är tillförlitglit nog för en fällande dom.

Hoppas du har fått något svar på dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?