Olika processformer för att få tillbaka en skuld

2021-03-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
någon är skyldig mig pengar.enda bevis som jag har är sms och mitt swish på mitt telefon.hur kan jag kräver till backa mina pengar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det är frågan om en fordran, en skuld, som du har gentemot den andra personen. Ett snabbt, enkelt och billigt sätt att få tillbaka pengarna om personen vägrar att betala är genom en så kallad summarisk process. I ditt fall är det främst betalningsföreläggande som kan vara av intresse. Om du och personen inte är överens är det även möjligt att föra en tvistemålsprocess.

Ansökan om betalningsföreläggande

Du kan ansöka på ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Ett krav är att du har en fordran som är förfallen till betalning (2 § BfL). I samband med en ansökan måste du ange om att det är en skuld, skuldens belopp och när den har förfallit till betalning (förfallodagen) samt eventuell ränta (11 § BfL). Efter en sådan ansökan kommer den andra personen att bli meddelad om skulden (29 § BfL). Om personen inte bestrider skulden meddelas ett utslag av kronofogdemyndigheten och du får en exekutionstitel (42 § BfL och 3 kap. 1 § punkt 8 UB). En exekutionstitel möjliggör verkställigheten av skuld. Du kan således få tillbaka dina pengar.

Om personen däremot bestrider finns det två alternativ. Antingen avskrivs målet hos kronofogdemyndigheten (37 § BfL) eller så kan du begära ett överlämnande till tingsrätten (33 § och 36 § BfL). Att målet avskrivs innebär att ansökan förfaller och du kan därmed antingen stämma personen i tingsrätten eller ansöka om ny betalningsföreläggande.

Ansökan om stämning

Ett annat alternativ kan vara att ansöka om stämning direkt hos tingsrätten och föra en tvistemålsprocess (13 kap. 1 § och 13 kap. 4 § RB). Observera att även här förutsätts det att skulden är förfallen till betalning. Vidare kan en tvistemålsprocess bli lång och kostsam. Däremot är denna process att föredra om du redan från början vet att personen kommer att bestrida skuldens existens.

Detta gäller i ditt fall

Du kan alltså välja mellan olika processformer för att få tillbaka dina pengar. Antingen genom att ansöka om ett betalningsföreläggande eller genom att ansöka om stämning direkt hos tingsrätten, beroende på hur den andra personen förhåller sig till skulden.

Hur du kan gå tillväga

Du kan läsa mer om betalningsföreläggande och hur du ansöker om ett sådant här.

Skulle du vilja gå vidare med att föra en tvistemålsprocess kan du få hjälp av våra duktiga jurister. Hur du kommer i kontakt med dem hittar du här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1198)
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?
2021-09-30 Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?
2021-09-30 Polisens möjligheter till topsning

Alla besvarade frågor (96379)