Olika lön för olika kön, diskriminering?

Hej,

Jag undrar hur det kan vara lagligt med olika lön för olika kön, för samma utförda arbete? Det går ju emot flera av de lagar vi redan har, bl.a. diskrimineringslagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att en person av ett visst kön missgynnas jämfört med någon annan i jämförbar situation p.g.a. kön utgör en direkt diskriminering och är precis som du säger inte förenligt med svensk lag (1 kap. 4 § diskrimineringslag). Om en arbetsgivare bryter mot förbuden mot diskriminering blir denne ersättningsskyldig gentemot den som kränkts av detta (5 kap. 1 § diskrimineringslag). Det är alltså inte lagligt att diskriminera p.g.a. kön i Sverige, ej heller att diskriminera p.g.a. könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 5 § diskrimineringslag).

Med vänliga hälsningar,

Andreas GrundstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo