FrågaPROCESSRÄTTBevis och bevisning30/09/2016

Olagligt att spela in samtal med polis?

Hej! Jag har under lång tid blivit hotad av en granne. Många polisanmälningar har jag gjort. 19 augusti är ett av fallen. Jag ringde förtvivlat till polisen som också skulle komma. När de kommer hit så följer de med grannen o hennes sambo in! Så de ljög ihop att jag hade hotat o misshandlat 13åriga dottern ( som lades ner). När polisen kom in till mig efter lång väntan var den manlige polisen väldigt stygg mot mig och hånade mig. Han behandlade mig som gärningsmannen och mitt vittne fick inte komma till tals alls. När polisen gick ut en stund så tänkte jag att jag skulle spela in denna horribla situation så ngn skulle tro mig. Så blev det och man hör hur otrevlig polisen är med mig o jag gråter. Var inspelningen olaglig? Blir förhöret ogiltigt om ärendet går till vidare undersökning och förhör?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att i hemlighet spela in ett samtal kan i vissa fall utgöra olovlig avlyssning, vilket är ett brott enligt 4 kap. 9 a § brottsbalken (här). En förutsättning för att det ska föreligga ett brott mot denna bestämmelse är dock att den inspelande parten inte själv har deltagit i samtalet. Det finns däremot ingen bestämmelse som förbjuder att någon i hemlighet spelar in ett samtal som han eller hon själv deltar i. Det är alltså tillåtet. I ditt fall betyder det att din inspelning var fullt laglig, eftersom du själv deltog i samtalet som du spelade in.

I sammanhanget bör det också nämnas att det i Sverige råder så kallad fri bevisföring, vilket innebär att det i princip inte finns några begränsningar i vad som får åberopas som bevis. I 35 kap. 1 § rättegångsbalken (här) står det att rätten ska avgöra vad som är bevisat i målet efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit. Denna frihet i vad som får åberopas som bevis innebär att till och med bevis som har inhämtats på olagligt sätt kan åberopas i domstol. Det är upp till rätten att avgöra hur stor vikt den ska lägga vid beviset, men den får inte blunda för ett bevis endast för att det inte inhämtats på rätt sätt.

Kort sammanfattat är alltså din inspelning laglig eftersom du själv deltog i samtalet som du spelade in. Även om inspelningen hade varit olaglig, så hade du dock kunnat åberopa den i en rättsprocess eftersom svensk processrätt bygger på principen om fri bevisföring.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?