Olagligt att fota anställningsavtal?

2020-12-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! Är det olagligt att fota ett jobbkontrakt och skicka det till en närstående bara för att visa vad det står. Är det olagligt att skicka den bara till en närstående om det innehåller konfidentiell information?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det menar du med "jobbkontrakt" ett anställningsavtal. Jag börjar dock med att diskutera frågan generellt och sedan vad som gäller ifall kontraktet innehåller konfidentiell information.

Som utgångspunkt finns det inte något olagligt med att fota ett kontrakt. Frågan är dock mer komplicerad än så. Både i anställningsförhållanden och i avtalsförhållanden råder en s.k lojalitetsplikt, dvs att man ska agera lojalt mot sin motpart. Det skulle kunna vara i strid med denna att fota kontraktet eftersom en arbetsgivare kan ha ett intresse av att hålla detaljerna borta från allmänheten.

Så länge som kontraktet inte innehåller känsliga uppgifter och du bara skickar det till en närstående så finner jag det svårt att se att det skulle utgöra något större brott mot lojalitetsplikten. Följden av att bryta mot lojalitetsplikten kan bli skadestånd men det är rätt ovanligt och i detta fall lär det inte röra sig om någon särskilt stor skada för arbetsgivaren, så länge inte din närstående sprider uppgifterna vidare.

Om kontraktet innehåller konfidentiell information kan det röra sig om företagshemligheter, vilka regleras i Lag om företagshemligheter (LFH). Det måste då vara information som (1) rör affärs- eller driftförhållanden, (2) inte är lättillgängliga för allmänheten, (3) försökt hemlighållas och (4) skulle kunna skada arbetsgivaren ur konkurrenshänseende (LFH 2§). Det är mycket möjligt att ett jobbkontrakt uppfyller alla dessa krav. Att fota och visa kontraktet för en närstående innebär ett röjande av uppgiften (LFH 3§ 3p).

Som jag tolkar lagen är det dock osannolikt att du gör dig skyldig till en skadeståndsgrundande handling genom att skicka en bild till din närstående. Det är nämligen endast röjande i vissa situationer som omfattas - t.ex när du faktiskt är anställd men inte innan (LFH 7§ 1st). Dessutom finns en möjlighet att se det som ett lovligt angrepp eftersom du endast skickar det till en närstående som förmodligen har ett intresse av att veta innehållet ifall du skulle acceptera jobberbjudandet.

Finns konfidentiella uppgifter blir dock lojalitetsplikten desto starkare. Denna gäller som sagt i alla avtalsförhållanden, dvs även innan du blivit anställt.

Sammanfattningsvis är det förmodligen inte olagligt att skicka en bild på kontraktet. Det kan strida mot lojalitetsplikten och eventuellt lagen om företagshemligheter men utifrån hur jag tolkat dig så är det sistnämnda osannolikt.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (642)
2021-04-11 Hur mycket ska betalas i ersättning för förstörda stolar?
2021-03-31 Boka en rättsutredning
2021-03-27 När har man rätt till brottsskadeersättning?
2021-03-03 Vad innebär att "tillhandahålla" en produkt enligt produktansvarslagen?

Alla besvarade frågor (91132)