Olagligt att förlova sig med en som är gift?

FRÅGA
Hej får man förlova sig med en som är gift?
SVAR

Hej!

Sedan den nya Äktenskapsbalken infördes 1987 saknar förlovningen helt rättsverkningar. Inledningsvis kan alltså sägas att det inte finns något som förpliktigar personer som har bytt ringar och kallar sig förlovade att faktiskt gifta sig med varandra.

Det finns inte heller något förbud mot att förlova sig med någon som faktiskt är gift. Notera dock att det däremot är det straffbart att gifta sig med någon som är gift, se 7:1 Brottsbalken (BrB), den hittar du här.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll