Olagligt att förlova sig med en som är gift?

Hej får man förlova sig med en som är gift?

Lawline svarar

Hej!

Sedan den nya Äktenskapsbalken infördes 1987 saknar förlovningen helt rättsverkningar. Inledningsvis kan alltså sägas att det inte finns något som förpliktigar personer som har bytt ringar och kallar sig förlovade att faktiskt gifta sig med varandra.

Det finns inte heller något förbud mot att förlova sig med någon som faktiskt är gift. Notera dock att det däremot är det straffbart att gifta sig med någon som är gift, se 7:1 Brottsbalken (BrB), den hittar du här.

Vänligen,

Jens ÖdmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning