Olägenhet enligt Jordabalken

2016-10-10 i Fastighet
FRÅGA
Vad gäller i mening olägenhet i jordabalken 3 paragraf i jordabalken? Vad måste uppfyllas i begreppet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precisera gärna vilket kapitel det är du avser, samt paragraf, så ska jag försöka besvara frågan nedan. Vid en genomgång finner jag nämligen inte begreppet "olägenhet" i någon paragraf 3 i något av de 24 kapitel som finns i Jordabalken.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll