Olaga tvång från arbetsgivare

FRÅGA
Hej, blev uppsagd med löfte om bonus, som inte hölls av arbetsgivaren. När jag hörde av mig till arbetsgivaren och ställde krav på att få bonusen, som lovat, vägrade denne och sa att han "visste saker om mig" som skulle komma ut om jag inte la ner kraven. Nu vet jag inte vad han syftade på, men undrar om det här utgör utpressning emot mig. Och annars vilka omständigheter som saknas för att det ska vara det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brottet olaga tvång regleras i 4 kap. 4 §, brottsbalken: "Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år.". Att sprida uppgifter som till skada för annan kan vara förtal, vilket är en brottslig gärning om det inte får anses försvarligt och det inte är sant eller finns skälig grund att tro att det är sant. Det är förstås svårt att avgöra dina utsikter för framgång eftersom avgörande detaljer av förståeliga skäl inte uppges i din fråga, men något som kan vara avgörande är huruvida du fick hotet skriftligt eller ej, så att du kan föra det i bevisning. Jag rekommenderar dig absolut att polisanmäla. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus Almquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91196)