Oklarhet kring anställningsform

2017-11-12 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej om en anställd fått lön ett antal månader men inte fått något anställningsbevis, så tolkar jag det som en anställning utan tidsbegränsning, alltså tillsvidareanställning och bevisbördan att det inte är så är på arbetsgivarens sida.Kan man tolka LAS så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt, utan det som avtalats gäller ändå. Det kan dock ofta bli problematiskt att visa vad som faktiskt har avtalats.

För att undvika oklarheter beträffande anställningsförhållandet finns det en lag som stadgar en skyldighet för arbetsgivaren beträffande detta. Arbetsgivaren ska inom en månad, efter att den anställda börjat arbeta, lämna skriftlig information där alla villkor av väsentlig betydelse för anställningsavtalet ska framgå (6 c § LAS). Den lagen reglerar vidare att just anställningsformen ska stå med, alltså om det rör sig om en tillsvidareanställning eller annan form av anställning (6 c § p. 3 LAS).

Jag tolkar det utifrån omständigheterna i frågan som att detta inte är något du fått av din arbetsgivare.

Det som muntligen har avtalats ska fortfarande gälla, trots arbetsgivarens underlåtenhet att lämna ovanstående information, men huvudregeln är att det är arbetsgivaren som bär bevisbördan för det. Det är alltså arbetsgivaren som behöver visa om annan anställningsform än tillsvidareanställning föreligger.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Frida Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?