Oklarhet av anställningsform

2017-07-23 i Anställningsformer
FRÅGA
På mitt anställningsbevis står det både att jag är provanställd i en period samtidigt som det står att jag har en allmän visstidsanställning samma period. (båda delarna är ifyllda på anställningsbeviset). Ur ett strikt juridiskt perspektiv, vilket gäller? Det muntliga avtalet är allmän visstidsanställning men jag är nyfiken på om jag skulle kunna hävda att jag har en provanställning enbart baserat på anställningsbeviset.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utgångspunkten är att en anställning ska löpa tillsvidare, om inte annat har avtalas, se 4 § lagen om anställningsskydd (LAS). Vid oklarhet om vad som avtalats presumerad tillsvidareanställning föreligga (se tex AD 1994 nr 147 och även AD 2005 nr 117) Den som hävdar att anställningsavtalet är avtalat för bestämd tid har bevisbördan (se bl.a AD 2007 nr 29) Tidsbegränsade anställningsavtal får träffas i enlighet med 5 och 6 §§ LAS då exempelvis allmän visstidsanställning eller provanställning. Ditt anställningsavtal i detta hänseende verkar otydligt eftersom det verkar stadga att både en allmän visstidsanställning och en provanställning ska gälla. Det finns ingen regel om vilken av anställningarna som ska gälla först när två anställningar kolliderar på detta sättet. Utan då får man istället försöka tolka avtalet och utröna vad som var tanken med anställningen.

Muntliga formlösa avtal har samma verkan som skriftliga. Det krävs inte att viss form iakttas för att giltig anställningsavtal ska träffas. Eftersom att det verkar som att det är en allmän visstidsanställning som har varit tanken från början så torde det vara det som gäller. En visstidsanställning kan i normalfallet inte säga upp i förtid, utan båda parter är bundna under hela avtalsperioden. Dock är det möjligt att avtala om visstidsanställning som går att sägas upp i förtid, men då gäller det att arbetsgivaren förbehåller sig detta, "dock längst till och med xx" brukar det oftast stå i anställningsavtalet. Så har ni avtalat om en uppsägningstid så kan den allmänna visstidsanställningen avbrytas. En provanställning får avbrytas i förväg om inget annat har avtalas. Uppsägningstiden är en månad.

Sammanfattningsvis så är det utifrån avtalet otydligt vilken anställningsform som gäller. Att hävda en provanställning kan bli svårt om ni muntligen avtalat om en allmän visstidsanställning. Du får prata med din arbetsgivare om detta och försöka komma fram till vad som egentligen menas. Skulle det uppstå en tvist om fallet och det inte går att utröna vilken anställning som har avsetts så ska man rent juridiskt sätt se det som en tillsvidareanställning. Dock torde arbetsgivaren kunna svara och ha tillräckligt med underlag för att svara på vilken anställning som är avsedd.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (793)
2021-07-24 Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?
2021-07-16 Lön för provjobb?
2021-07-09 Vad innebär en projektanställning?
2021-07-06 Omvandlingsregeln för tidsbegränsande anställningar

Alla besvarade frågor (94227)