Okej att slå först om man blir omringad och en hotfull situation uppstår?

Hej! T.ex om flera personer beter sig hotfullt och försöker omringa en, får man då slå först ifall man känner sig hotad.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det kan vara okej att angripa ett gäng personer som omringat en (men dock inte ännu blivit våldsamma) ifall man känner sig hotad.

Vad säger lagen?

Nödvärn

Den situation du beskriver skulle kunna utgöra så kallat nödvärn. Nödvärn regleras i brottsbalken (BrB). I 24:1 BrB kan man utläsa att en gärning som någon begår i nödvärn endast utgör ett brott om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

I bestämmelsens andra stycke framgår i vilka situationer som man kan befinna sig i en nödvärnssituation. Den som kan vara aktuell i detta fall är andra styckets första punkt som slår fast att rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. I det fall du beskriver kan man mycket väl tänka sig att situationen är såpass hotfull att man kan dra slutsatsen att ett angrepp (då framförallt misshandel eller annat brott som drabbar en fysiskt) är överhängande, dvs snart kommer inträffa. Man befinner sig då i en nödvärnssituation och har rätt att bruka våld som inte är "uppenbart oförsvarligt".

Även bedömningen av vad som är " uppenbart oförsvarligt" våld kan vara svår att göra, men det kan sägas att tröskeln för vad som är tillåtet blir högre och högre ju allvarligare nödsituationen är. Om man är omringad av flera personer och ett angrepp är överhängande är det antagligen tillåtet att slå till angriparna, däremot skulle den bedömningen kunna bli annorlunda om den som slår först har ett vapen eller farligt tillhygge av något slag.

Putitativt nödvärn

I vissa fall kan man undgå straff även om man utövat våld i en situation som inte utgör nödvärn, nämligen om man tror att det föreligger en nödvärnssituation. Eftersom utgångspunkten är att brott begås med uppsåt och uppsåtet så att säga ska täcka frånvaron av en nödvärnssituation kan man säga att någon som begår en handling i felaktig tro att nödvärn föreligger inte ska straffas förutsatt att handlingen hade varit tillåten om nödvärn förelegat. Om till exempel ett slag som någon delar ut i felaktig tro att nödvärn föreligger hade varit okej (alltså inte uppenbart oförsvarligt) om en nödvärnssituation faktiskt förelegat ska man alltså inte döma personen för det slaget. Putitativt nödvärn kallas även för inbildat nödvärn

Excess

Om någon i en nödvärnssituation brukar våld som är "uppenbart oförsvarligt" är huvudregeln att man döms för det. Enligt 24:6 RB finns dock en möjlighet att gå fri från ansvar i sådant fall om situationen var sådan att personen som brukade det uppenbart oförsvarliga våldet "svårligen kunde besinna sig". Här kan saker som hur mycket tid personen har att reagera, vägas in. En person som är nyvaken hinner till exempel inte bedöma en allvarlig situation med ett överhängande angrepp och kan av den anledningen ha svårt att besinna sig.

Putitativ nödvärnsexcess

En sista möjlighet att gå fri från ansvar är en kombination av putitativt (inbildat) nödvärn och excess. Anta att en person slår till någon i tron att en nödvärnssituation föreligger och att slaget även om en nödvärnssituation föreligger skulle bedömas som uppenbart oförsvarligt. Om ma ändå gör bedömningen att personen svårligen kunde besinna sig går han eller hon fri från ansvar på grund av putitativexcess.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att man i vissa situationer får slå till personer som omringar en och skapar en hotfull situation (förutsatt att våldet inte är "uppenbart oförsvarligt"). Huvudregeln är att man måste befinna sig i en nödvärnssituation för att detta ska vara tillåtet. Men också i situationer då man upplever det som att en nödvärnssituation föreligger (även om så inte är fallet) kan man i vissa fall gå fri från ansvar. Om man brukar så mycket våld som inte är tillåtet kan man gå fri från ansvar om situationen är sådan att man svårligen kunde besinna sig. I sista hand kan man gå fri från ansvar genom putitativ nödvärnsexcess som är en kombination av putitativt nödvärn och excess.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,
Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”