Ökad belastning på servitut efter fastighetsdelning.

2016-10-25 i Servitut
FRÅGA
Jag har väg som grannarna har servitut att köra bil på till sin fastighet. Nu vill dom bygga ytterligare 3 fastigheter på sin tomt betyder det att de 3 nya fastigheterna kan tvinga sig in även på min väg (servitut)?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Vad ett servitut är definieras i Jordabalken (JB) 14:1 (se här). Där framgår att ett servitut innebär att en fastighet (den härskande fastigheten) i visst hänseende har rätt att nyttja eller på annat sätt ta i anspråk en annan fastighet (den tjänande fastigheten). I ditt fall innebär det att din granne har möjlighet att köra bil på din fastighet.

Du frågar vad det har för verkningar då din granne ”bygger ytterligare 3 fastigheter på sin tomt”. Detta förfarande kallas avstyckning och regleras i 10 kap FBL (se här).

Konsekvensen av denna avstyckning för dig kommer vara att fler fastighetsägare har möjlighet att utnyttja servitutet att åka bil över din fastighet.

Om en härskande fastighet delas, ska fastighetsägarna i fråga komma överens om vad som ska gälla för det nya förhållandet (se 11:4 här). Det framgår dock av samma paragraf att ”rättighet som icke lämpligen kan uppdelas får tilläggas styckningsdelarna gemensamt”. Detta skulle kunna vara fallet till exempel om det enda sättet som går att ta sig in med bil till de nya fastigheterna är via din tomt.

En avstyckning för den härskande fastigheten får dock inte leda till att belastningen på den tjänande fastigheten ökar (se 14:11 JB, här). Skulle den härskande tomten vara obebyggd och denna avstyckas utan att de nya fastigheterna bebyggs skulle förmodligen inte trafiken på din fastighet påverkas nämnvärt och servitutet skulle förmodligen gälla de nya fastigheterna. Kommer de nya fastigheterna däremot bebyggas och bosättas kommer trafiken förmodligen öka vilket skulle strida mot 14:11 JB.

Sammanfattningsvis kan sägas att svaret på din fråga beror på hur belastad din fastighet är av servitutet i nuläget och hur mycket belastning som din grannes avstyckning kommer leda till.

Jag hoppas att svaret är till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (263)
2020-10-01 Kan ett servitut förhindra uppförandet av en byggnad på den tjänande fastigheten?
2020-09-18 Hur ändrar jag ett servitut som är felmärkt på kartan?
2020-09-12 Hur skriver man ett giltigt avtalsservitut?
2020-08-30 Tjänande fastighetens rättigheter vid servitut?

Alla besvarade frågor (85217)