OK att skydda hund från attackerande hund?

FRÅGA
Om jag rastar min hund i koppel och grannes hund smiter ut och springer lös på gatan och det hela slutar med att min hund blir biten och den attackerade hunden biter sig fast och vägrar släppa min hund. Vad får jag göra? Har just varit med om detta och sparkade den attackerande hunden i ljumskarna för att få honom släppa taget om min hund min sambo brottade ner hunden och höll hunden nere genom att hålla en hand på hundens hals. Nu blir vi beskyllda för att ha misshandlat deras hund trots att våran hund har skador och sambon blev biten så det har krävts både dyr veterinärvård för hunden och sjukvård med sjukskrivning och diverse mediciner för sambon.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Inledningsvis vill jag bara förtydliga att även om hundar är djur så ses dom juridiskt som lösa saker. Det innebär att man inte kan misshandla en hund utan det "värsta" brottet man kan begå är skadegörelse.

Av 19 § Hund- & kattlagen framgår att ägaren ska ersätta de skador ens hund orsakar, oavsett oaktsamhet eller uppsåt. Det innebär att ni har rätt till ersättning av de de skador som grannens hund orsakat er.

Angående frågan om vad du får göra för att försvara din hund finns svaret i 24 kap. BrB, om attacken på er hund är att se som brottslig (t.ex. om grannen aktivt uppmanar hunden att attackera er hund aktualiseras 24 kap. 1 § BrB, så tycks dock inte vara fallet nu). I stället aktualiseras 4 § i kapitlet, av den framgår att du har rätt till att utföra en gärning som inte är oförsvarlig. Exakt vad som anses oförsvarligt beror på omständigheterna och är en bedömningsfråga beroende av samtliga omständigheter i fallet. Att brotta ner den attackerande hunden torde inte vara oförsvarligt, inte heller torde lättare sparkar vara det. Beroende på hur hårda sparkarna var och hur stor faran för eran hund var kan dock bedömningen bli annorlunda. Om deras hund inte fått några egentliga skador var ert/ditt agerande rimligen tillåtet.

Det finns ett hovrättsavgörande från 1993 där situationen var liknande, där ansågs dock inte attacken vara särskilt allvarlig (inga skador på den kopplade hunden uppstod). Det ansågs där oförsvarligt att den angripne hundens ägare hade lyft upp den lösspringande hunden till huvudhöjd och därefter kastat den i marken med flera benbrott som följd.

Som framgått beror det således på omständigheterna om agerandet varit tillåtet eller inte, av det du skrivit är dock min uppfattning att du har handlat inom vad som får anses ursäktat enligt bestämmelsen om nöd.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98481)