Ojordat uttag = fel trots "befintligt skick"?

2017-11-02 i Köplagen
FRÅGA
Hej,I somras köpte vi en bostadsrätt med ett kök som var renoverat i år (2017) enligt objektsbeskrivningen. Det fanns även ett frågeformulär till säljaren i objektsbeskrivningen där han svarade att det hade utförts förbättrings- eller reparationsarbeten på allt i köket under hans boendetid i lägenheten (sedan Januari 2009). Vi har nu märkt att uttagen som sitter i köket inte är jordade. Uttagen framställs vara det, men det finns ingen skyddsjord framkopplad. Säljaren säger att vi har köpt lägenheten i befintligt skick och vill inte göra något åt saken. Kan vi kräva att säljaren ska åtgärda detta? Hur tar vi isåfall detta vidare?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline!

Vad säger lagen?

Vid köp av bostadsrätt gäller köplagen. Lägenheten ska stämma överens med vad som avtalats, vad som får anses ha avtalats, vad säljaren sagt om lägenheten och vad som rimligen kan förutsättas av köparen (17, 19 §). Avviker lägenheten från detta eller från uppgifter som säljaren lämnat innan köpet, räknas den som felaktig (18 §). Köparen får inte göra gällande ett sådant fel om det faller inom dennes undersökningsplikt (20 §). Undersökningsplikten innefattar sådant man kan se, känna, höra och känna doften av utan att behöva lyfta på plankor, plattor etc. Köparen måste dessutom reklamera felet inom rimlig tid från det att hen märkte eller borde ha märkt felet (32 §).

När en lägenhet säljs i befintligt skick gäller fortfarande att den ska stämma överens med uppgifter som säljaren lämnat och med vad som kan förutsättas med tanke på priset och andra omständigheter (19 §). En sådan generell friskrivning har alltså generellt sätt ingen vidare verkan.

Om det är fel på lägenheten som inte faller under köparens undersökningsplikt och som denne reklamerat i tid får denne kräva att säljaren avhjälper felet (34 §). Om köparen istället vill häva köpet men säljaren vill avhjälpa felet får köparen häva endast om avhjälpande innebär väsentlig olägenhet för denne (36 §). Om avhjälpande inte kommer på fråga får prisavdrag ske motsvarande värdeskillnaden mellan den felaktiga lägenheten och priset som betalades (38 §). Om även detta innebär väsentlig olägenhet för köparen får denne slutligen häva köpet helt och hållet (39 §).

Tolkning av ert fall

Det har stått klart för er innan köpet att köket var nyrenoverat och dessutom fått förbättringsåtgärder utförda innan renoveringen. Det kan definitivt argumenteras för att detta skulle innebära jordade elutag, eftersom detta är gällande byggnorm sedan långt tillbaka. Jag tolkar det som att uttagen dessutom såg ut precis som jordade uttag men att det saknades nödvändiga kopplingar, vilket inte kan uppfattas vid en sedvanlig undersökning av lägenheten, utan kräver experthjälp.

Det kan möjligtvis hållas emot er att ni inte frågat om jordade eluttag om detta var viktigt men det kan påstås vara en så allmän förutsättning att eluttagen är jordade att det ska kunna antas och att säljaren berättar om så inte är fallet. I så fall har säljaren inte uppfyllt sin upplysningsplikt och är ansvarig för att lägenheten avviker från vad ni med fog förväntat er och därmed är felaktigt.

Vad ni kan göra

Den enklaste lösningen i en sådan situation som ni befinner er i brukar oftast vara att skriva ett lite utförligare, allvarligt brev. Tänk på att reklamationstiden kan vara ganska kort, därför bör ni göra detta så snart som möjligt för att inte säljaren ska kunna säga att ni dröjt för länge med att säga till om felet.

Hänvisa till ovanstående paragrafer och säg att ni vill kräva avhjälpande av felet genom att de betalar för en elektriker. Eventuellt kan ni kräva prisavdrag. Om ni inte kan komma överens om något som ni anser er ha rätt till finns det möjlighet att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Jag rekommenderar dock att ni pratar med en jurist först. Vi kan hjälpa er med detta vid behov (mer info här).

Hoppas det besvarar er fråga. Tveka inte att kommentera nedan om jag missat något!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1413)
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?
2021-09-06 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig bil på blocket?

Alla besvarade frågor (95665)