Ogiltigförklarande av åtal pga polisens agerande vid gripandet

Hej! Om en polis gör något olagligt i samband när de griper en person, kan åtalet bli ogiltigt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att frågan gäller huruvida ett eventuellt åtal mot dig eller den som gripits kan bli ogiltigt p.g.a. att polisen som genomfört gripandet gjort någonting olagligt. Svaret är nej. Om en polis i samband med ett gripande gör någonting olovligt blir åtalet mot den gripna inte ogiltigt. Möjligt är att polisen kan åtalas för tjänstefel. Om det rör sig om ett allmänt åtal och det finns grund för ett sådant åtal så måste i princip en åklagare föra åtalet, oavsett hur gripandet gått till. Undantag från detta görs i princip endast om det finns grund för en s.k. åtalsunderlåtelse. En åtalsunderlåtelse kan ske om påföljden för brottet antas bli böter, om påföljden antas bli villkorlig dom och det föreligger särskilda skäl eller dylikt (se 20 kapitlet 6 och 7 §§ rättegångsbalken).

Men som sagt, polisens agerande kan inte medföra ogiltigförklarande av någons åtal.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Franziska BrüggemannRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo