Ogiltigförklarande av åtal pga polisens agerande vid gripandet

FRÅGA
Hej! Om en polis gör något olagligt i samband när de griper en person, kan åtalet bli ogiltigt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att frågan gäller huruvida ett eventuellt åtal mot dig eller den som gripits kan bli ogiltigt p.g.a. att polisen som genomfört gripandet gjort någonting olagligt. Svaret är nej. Om en polis i samband med ett gripande gör någonting olovligt blir åtalet mot den gripna inte ogiltigt. Möjligt är att polisen kan åtalas för tjänstefel. Om det rör sig om ett allmänt åtal och det finns grund för ett sådant åtal så måste i princip en åklagare föra åtalet, oavsett hur gripandet gått till. Undantag från detta görs i princip endast om det finns grund för en s.k. åtalsunderlåtelse. En åtalsunderlåtelse kan ske om påföljden för brottet antas bli böter, om påföljden antas bli villkorlig dom och det föreligger särskilda skäl eller dylikt (se 20 kapitlet 6 och 7 §§ rättegångsbalken).

Men som sagt, polisens agerande kan inte medföra ogiltigförklarande av någons åtal.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (162)
2020-10-14 När föreligger rätt till nödvärn
2020-10-14 Laga befogenhet att använda våld
2020-10-01 ​Får man använda våld i självförsvar om man blir utsatt för ett rån?
2020-09-13 Det går aldrig att samtycka till grov misshandel

Alla besvarade frågor (85394)