Ogiltigförklarande av åtal pga polisens agerande vid gripandet

FRÅGA
Hej! Om en polis gör något olagligt i samband när de griper en person, kan åtalet bli ogiltigt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att frågan gäller huruvida ett eventuellt åtal mot dig eller den som gripits kan bli ogiltigt p.g.a. att polisen som genomfört gripandet gjort någonting olagligt. Svaret är nej. Om en polis i samband med ett gripande gör någonting olovligt blir åtalet mot den gripna inte ogiltigt. Möjligt är att polisen kan åtalas för tjänstefel. Om det rör sig om ett allmänt åtal och det finns grund för ett sådant åtal så måste i princip en åklagare föra åtalet, oavsett hur gripandet gått till. Undantag från detta görs i princip endast om det finns grund för en s.k. åtalsunderlåtelse. En åtalsunderlåtelse kan ske om påföljden för brottet antas bli böter, om påföljden antas bli villkorlig dom och det föreligger särskilda skäl eller dylikt (se 20 kapitlet 6 och 7 §§ rättegångsbalken).

Men som sagt, polisens agerande kan inte medföra ogiltigförklarande av någons åtal.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98481)