Ogiltigförklara gåvobrev

2021-02-05 i Gåva
FRÅGA
Vilken är gången i ett civilrättsligt ärende.Kan ett gåvobrev ogiltigförklaras? Skall ogiltigförklaring ske inom viss tidsfrist.Kan gåvogivares revisor bevittna gåvogivarnas namnteckning i gåvobrevet? Är inte revisorn jävig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du är intresserad av vem som får vara vittne till gåvobrev samt hur man ogiltigförklarar ett gåvobrev. Jag kommer nedan att redovisa det generella rättsläget.

Vem får vara vittne till gåvobrev? - Regler om vem som får bevittna gåvobrev återfinns i Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar se här. Av lagen framgår att alla som är över 15 år, icke psykiskt sjuka eller har något direkt samband med handlingen får vittna.

Hur ogiltigförklarar man ett gåvobrev - Ett gåvobrev kan ogiltigförklaras, eftersom gåvobrev är ett avtal kan då reglerna i avtalslagen (1915:218) om ogiltigförklaring bli tillämpliga. Reglerna återfinns i 3 kap. I 3 kap. 28-32 §§ avtalslagen anges bland annat att tvång, svek, ocker och förklaringsmisstag kan medföra ogiltighet.

Det finns även två generalklausuler som kan användas. Dels den lilla generalklausulen; att omständigheter vid avtalsingående skulle strida mot tro och heder,33 § avtalslagen. Samt även generalklausulen om att avtal eller avtalsvillkor kan jämkas med stöd av 36 § avtalslagen om de är oskäliga.

Avtal kan även ogiltigförklaras enligt Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning.

Vad innebär detta för dig - Detta medför att vittne så som revisor faktiskt får vara vittne till gåvobrevet, jäv blir inte tillämpligt om inte revisorn själv nämns eller berörs av gåvobrevet. Om inte revisorn själv berörs av gåvobrevet, föreligger inte jäv. Vad gällande ogiltigförklarande av gåvobrev får man använda sig av avtalslagen och de ogiltighetskriterier som uppställs där. Utifrån rådande information vet jag dessvärre inte vilken av punkterna ovan i avtalslagen som är aktuell, men jag kan konstatera att det är möjligt att ogiltigförklara ett gåvobrev.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (702)
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
2021-04-01 Får man kräva tillbaka en gåva?
2021-03-31 Ge del av fastighet i gåva

Alla besvarade frågor (91410)