Ofullständig fråga

2021-01-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Preskriptionstiden när min advokat lurade mig att gå med på förlikning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av din fråga förstår jag att du är missnöjd med en förlikning som du har ingått på inrådan av din advokat. Vidare förstår jag det som att du vill vidta någon form av åtgärd mot din advokat till följd av detta och att du vill försäkra dig om att en sådan eventuell möjlighet till åtgärd inte har hunnit preskriberas.

Utan några detaljer rörande omständigheterna i just din situation är det emellertid svårt att ge dig ett utförligt och detaljerat svar. Detta beror på att det inom svensk rätt finns regler om preskription i en lång rad olika lagar. Dels finns det regler om allmän preskription i preskriptionslagen och dels finns det specialregler i diverse speciallagstiftning. Preskriptionstider kan således variera stort beroende på vilka lagregler som blir aktuella.

Exempelvis kan det nämnas att någon som har lidit en skada, som regel, har tio år på sig från den skadegörande handlingen att framställa eventuella skadeståndsanspråk gentemot skadevållaren (2 § preskriptionslagen). I samband med brott så kommer preskriptionstiden istället att variera beroende på brottets påföljd (35 kap. 1 § brottsbalken). Vilken preskriptionstid som gäller beror alltså helt på vilket brott som kan komma att aktualiseras i en viss situation. Utan att veta vilka eventuella åtgärder du vill vidta så är det därför svårt för mig att ge dig något exakt svar.

I det fall du känner att du vill ha ytterligare upplysningar eller hjälp i ditt ärende så kan du boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information. I ditt fall kan det, dessutom, finnas en anledning att vända dig till Advokatsamfundet. Advokatsamfundet utövar tillsyn över alla advokater i Sverige. Hos dem kan du, bland annat, göra en disciplinanmälan gentemot din advokat i det fall du upplever att denne har brutit mot god advokatssed. Du kan läsa mer om detta här. Slutligen ska det sägas att det kan vara värt att, i första hand, försöka reda ut ärendet direkt med din advokat innan du tar hjälp utifrån. Om detta är möjligt så är detta givetvis den enklaste och mest ekonomiska lösningen.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Jag beklagar att jag inte kan ge dig ett tydligare och mer utförligt svar. Jag hoppas att det åtminstone ger dig någon ledning i ditt ärende. Som sagt, tveka inte att höra av dig igen i det fall du har ytterligare funderingar.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1154)
2021-05-09 Överklaga kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd
2021-05-01 Vad gör man om en advokat inte gjort vad man bett om?
2021-04-30 Dömd för rattfylla, vad händer nu?
2021-04-28 Rätt till skadestånd efter häktning?

Alla besvarade frågor (92143)