Ofredande eller framkallande av fara för annan genom att gasa i hög hastighet mot någon?

En arg kvinna kom rakt emot mig och min lilla hund med sin stora SUV när vi stod utanför en entré till en byggnad. Hon gasade för fullt, tutade samtidigt och stannade max en halvmeter ifrån oss. Vi kunde ha blivit påkörda! Vi skulle vilja anmäla till polisen men undrar vad kan detta kan definieras som. Framkallande av fara för annan? Olaga oaktsamhet? Är det straffbart? Undrar också hur lång tid vi har på oss att polisanmäla och ifall det gör någon skillnad om vi gör det på polisstation eller via telefon. Behöver vi en advokat i detta skede? Tack så mycket på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad för brott kvinnan kan ha gjort sig skyldig till. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB), lagen innehåller regler om brott och straff.

Framkallande av fara

För att gärningen ska anses vara framkallande av fara för annan krävs att kvinnans gärning har inneburit en konkret fara för svår kroppsskada eller livsfara på annan och att hennes gärning har varit grovt oaktsamt (BrB 3 kap. 9 §). Konkret fara föreligger när det är existentiellt möjligt att en gärning kan leda till en svår kroppsskada eller livsfara och att det ska vara sannolikt att gärningen kommer leda till fara. Om faran är utesluten av en tillfällighet har det inte funnits konkret fara. I ditt fall går det att argumentera för att det inte förelegat konkret fara eftersom att bilen stannade innan den nådde dig. Exempel på framkallande av fara för annan är exempelvis om man är hivsmittad och har oskyddat samlag (NJA 1995 s. 448).

Ofredande

Istället tror jag att ofredande är mer aktuellt i ditt fall. Till ofredande gör man sig skyldig om man fysiskt antastar någon eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (BrB 4 kap. 7 §)

För att din kvinnans gärning ska räknas som ett ofredande krävs att alla rekvisitan i brottsbeskrivningen är uppfyllda. I detta fall rör det sig om ett hänsynslöst agerande, att hon genom att gasa och köra rakt emot dig agerat hänsynslöst. Sedan krävs det att gärningen är ägnad att kränka din frid på ett kännbart sätt. Detta innebär att kvinnans agerande måste ha utgjort ett angrepp på den privata sfär som varje människa kan sägas ha rätt att hålla fredad. Ett sådant agerande bör räknas in här.

Därutöver måste kvinnan även ha uppsåt till att kränka din frid på ett kännbart sätt. Detta förutsätter att kvinnan åtminstone måste ha misstänkt att hennes gärning hade medfört att du blir kränkt din frid och att hon accepterat den risken genom att ändå handla. Enligt min mening bör det inte vara svårt att påvisa detta. I SvJT 1967, rf. s. 49 bedömdes ett kastande av knallpjäs som ofredande.

Polisanmälan - hur och när?

Du frågar också om det är någon skillnad på att anmäla via telefon eller på polisstationen. I första hand bör du ringa till polisen, men om du har utsatts för ett brott där det finns synliga skador bör du istället besöka en polisstation så att polisen kan dokumentera skador och spår. I ditt fall räcker det med att du ringer till polisen.

I fall av ofredande har du 2 år på dig att anmäla brottet (BrB 35 kap. 1 § första punkten) och i fall av framkallande av fara för annan har du 5 år på dig (BrB 35 kap. 1 § andra punkten).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående juridisk hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Sandra BargabrielRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”