Offret vill inte anmäla för misshandel, kan polisen själv driva anmälan?

FRÅGA
Hejsan! Jag har blivit anmäld för misshandel. Offret vill ej anmäla mig och har INTE gjort det men det finns på film och därför har polisen själva gjort en anmälan på mig. Är detta ens lagligt?
SVAR

Hej!

Tyvärr är det så att polisen har en skyldighet att inleda en förundersökning om det finns misstanke om att ett konkret brott som hör under allmänt åtal har begåtts (23 kap 1 § RB). En förundersökning består i att polisen utreder huruvida ett brott har begåtts eller inte. Det finns i det här fallet anledning att anta att misshandel som konkret brott har begåtts eftersom det finns en film. Misshandel enligt 3 kap 5 § BrB hör under allmänt åtal.

Med det följer att polisen inte bara kan, utan måste inleda en förundersökning. Endast i undantagsfall kan polisen låta bli att inleda förundersökning. Det är sedan en åklagare som avgör huruvida åtal ska väckas (dvs om det blir aktuellt med process i domstol) 23 kap 20 § RB.

Misshandel hör till straffrätten. Inom straffrätten är det staten som driver en process mot individen, dvs staten (polisen) finner att det finns anledning att anta att du gjort dig skyldig till misshandel och ska därför lagföra dig för brottet. Att det finns ett målsägande (offer) som ofta är med och driver talan är en annan sak, och inte heller nödvändigt. En åklagare (som representerar staten) kan själv driva ett straffrättsligt åtal. Detta skiljer sig från civilrätten, där det krävs att en individ anmäler/väcker talan mot en annan individ som står anklagad.

Sammanfattningsvis, har polisen ett ansvar att lagföra brott och måste utreda huruvida ett brott har begåtts eller inte. Om det finns starka skäl som talar för det, måste brottet också lagföras. Offret i sig har inget med den processen att göra.

Straffet för misshandel kan vara böter, offrets del och syn på det hela tas såklart i beaktning. Jag hoppas därför det här kan lösa sig för dig utan allt för stora följder och hoppas det här var svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om det var något mer du undrade, och lycka till.

Sara Hill
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll