FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp27/10/2018

Offentligt biträde vid överklagande av socialnämndens beslut om umgängesförbud m.m.

Hej

Om jag överklagar beslutet om förlängt umgängesförbud. Får jag då välja min egna advokat och betalar rätten mina advokat kostnader då jag har låga inkomster? Om jag vill att LVU ska upphöra, kan jag överklaga det , fast LVU fast slogs 2009, om ja står rätten även där för min advokat kostnad? Det finns umgängesförbud, i snart 10 år vilket är helt orimligt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller vård enligt LVU så är huvudregeln att vården bör upphöra så snart ändamålet med densamma får anses uppfyllt. Om man som vårdnadshavare begär att vården ska upphöra ska socialnämnden utan dröjsmål utreda saken och därefter fatta ett formellt och överklagbart beslut (se LVU 21§).

Vad gäller offentligt biträde så ska sådant förordnas i mål och ärenden om såväl upphörande av vård som vid överklagande av socialnämndens beslut om umgängesförbud (se LVU 39§). Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes vårdnadshavare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen mellan dem. Man har rätt att önska vem man vill ha som offentligt biträde såvida denne är advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget. Den man önskat ska också förordnas om inte särskilda skäl talar emot det. Särskilda skäl kan vara exempelvis att den man önskar bor väldigt långt bort så det blir extra höga kostnader att förordna just denne (se Lag om offentligt biträde 5§ och Rättshjälpslagen 26§).

Om offentligt biträde förordnas ersätter staten kostnaderna för biträdet och utredning (se Lag om offentligt biträde 4§). Den enskildes ekonomiska förhållanden saknar betydelse och någon avgift behöver inte betalas.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja BartholdssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Processrätt och Rättshjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000