FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess03/11/2016

Offentlighetsprincipen vid handlingar hos tingsrätt

Är det så att alla papper som kommer in till tingsrätt i ett mål kan läsas av utomstående om de begär ut dem. Menar då inte domslutet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att alla handlingar, oavsett om det är mail, brev eller annat material, som inkommer till en offentlig myndighet ska vara tillgängliga för allmänheten. Tingsrätten är en sådan myndighet och huvudregeln gäller även dem.

Innan myndigheten lämnar ut en uppgift görs en sekretessprövning. Prövningen är till för att skydda den som uppgiften berör och finner myndigheten att sekretess föreligger, ska handlingen inte lämnas ut. Motsatsvis ska alltså uppgifter som inte kan anses behöva vara sekretessbelagda, lämnas ut. Exempelvis kan en persons förvärvsinkomst och civilstånd hämtas ut hos skatteverket, då detta, trots att det kan anses vara personligt, som huvudregel inte kan skada eller kränka personen informationen berör.

I ditt fall kommer sekretessprövningen utföras av tingsrätten själv. Finner rätten att handlingen du begär ut exempelvis kommer försvåra omständigheterna i ett pågående mål kan de komma av avslå din ansökan. Tingsrätten har dock en serviceskyldighet och kommer hjälpa dig så långt som möjligt.

Sammanfattningsvis så ja, du har rätt att ta del av handlingar som finns hos en myndighet efter det att myndigheten själv bedömt handlingen som icke sekretessbelagd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare