FrågaOFFENTLIG RÄTTTryckfrihetsförordningen (TF)20/08/2014

Offentlighetsprincipen – hämta ut polisrapport?

Hej! Får jag hämta ut en polisrapport på polisens kontor även om jag inte varit part i ärendet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln är att den s.k. offentlighetsprincipen gäller, vilket innebär att alla svenska medborgare har rätt att ta del av alla allmänna handlingar som finns hos en myndighet enligt 2 kap 1§ Tryckfrihetsordningen (TF). En polisrapport är som huvudregel en allmän handling som du kan begära ut hos det aktuella poliskontoret. Polisen kommer då att pröva om handlingen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och om så skulle vara fallet så kommer du inte att få ta del av den. Exempelvis omfattas ofta sexual mål av sekretess. Det kan även tilläggas att om du skulle få avslag på din begäran så kan du begära ett myndighetsbeslut som i sin tur kan överklagas.

Hoppas detta var svar på din fråga!

TF hittar du här och OSL hittar du här.

Vänligen,

Mattias LiljebäckRådgivare
Hittade du inte det du sökte?