FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess22/01/2023

Offentligheten i uppgifter ur en förundersökning

Hej, finns förundersökningen kvar även om det inte väckts åtal för den misstänkte? O kan man ta del av förundersökningen trots att fallet blivit nedlagt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du har två frågor;

  1. finns förundersökningsprotokollet kvar efter förundersökningen lagts ned?
  2. om förundersökningsprotokollet finns kvar, kan man ta del av detta?

Finns förundersökningsprotokollet kvar?

Det finns ingen lagreglering som anger hur länge myndigheter ska spara allmänna handlingar. Det är varje myndighet som själv avgör detta genom sin egen arkiveringshandlingsplan enligt 4 § Arkiveringslagen.

Kan man ta del av förundersökningsprotokollet om det finns kvar?

Förundersökningsprotokollet upprättas av polismyndigheten och ska därför anses utgöra en allmän handling om den förvaras hos myndigheten och om handlingen är expedierad eller ärendet som handlingen hör till är avslutat(2:10 TF). I och med att förundersökningen blivit nedlagd i ditt fall får ärendet anses avslutat och förundersökningsprotokollet är då en allmän handling om det fortfarande förvaras hos myndigheten.

Är den allmänna handlingen offentlig?

Tryckfrihetsförordningens 2 kap 2 § lämnar utrymme för undantag från huvudregeln, att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar 2 kap 1 § TF. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns dessa undantag från allmänna handlingars offentlighet. I OSL 18:1 finns en sekretessbestämmelse för innehåll i förundersökningsprotokoll. Bestämmelsen säger att uppgifter som hänför sig till förundersökning i brottmål endast får lämnas ut om det inte kan antas att syftet med förutsedda åtgärder inte motverkas eller att den framtida verksamheten skadas.

Slutsattsen

Du kan ta del av förundersökningen som allmän handling, om den fortfarande förvaras hos polismyndigheten men det kan vara så att viss information i handlingen maskas av sekretesskäl.

Hälsningar,

Egil SellgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”