Offentliggörandet av en allmän handling

Hej,

Under en period i livet tilldömde tingsrätten min fd man interimistisk vårdnad om våra barn.

Detta var många år sedan. Men jag har nu fått vetskap om att han scannat in domslutet och skickat till personal inom barnomsorgen.( förskola o skola).

Samt även till personer i släkten.

Råder sekretess i sådana ärenden el är det han gjort fullt lagligt?

I domen står givetvis beskrivet väldigt mkt om privata förhållanden.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Domslutet är en allmän handling (1 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen) eftersom det är upprättat av en myndighet. Grundregeln i 1 kap. 1 § TF (1949:105) är att allmänna handlingar får offentliggöras fritt av var och en i vilket ämne som helst. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd (3 kap. 1 § OSL). Offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) regler om tystnadsplikt och sekretess gäller dock endast för myndigheter och vissa andra organs hantering vid deras hantering av allmänna handlingar (1 kap. 1 § OSL). Detta betyder att en person, som inte arbetar en myndighet där ev. sekretess gäller, fritt får dela vad som finns i en allmän handling. Jag förstår att det kan vara olämpligt för dig och din familj att din f.d. man delade privat information, men han har inte gjort något olagligt, utan han har endast använt sin grundlagsskyddade rätt att offentliggöra en allmän handling.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda TesfamariamRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo