Offentliggörandet av en allmän handling

FRÅGA
Hej,Under en period i livet tilldömde tingsrätten min fd man interimistisk vårdnad om våra barn.Detta var många år sedan. Men jag har nu fått vetskap om att han scannat in domslutet och skickat till personal inom barnomsorgen.( förskola o skola).Samt även till personer i släkten.Råder sekretess i sådana ärenden el är det han gjort fullt lagligt? I domen står givetvis beskrivet väldigt mkt om privata förhållanden.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Domslutet är en allmän handling (1 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen) eftersom det är upprättat av en myndighet. Grundregeln i 1 kap. 1 § TF (1949:105) är att allmänna handlingar får offentliggöras fritt av var och en i vilket ämne som helst. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd (3 kap. 1 § OSL). Offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) regler om tystnadsplikt och sekretess gäller dock endast för myndigheter och vissa andra organs hantering vid deras hantering av allmänna handlingar (1 kap. 1 § OSL). Detta betyder att en person, som inte arbetar en myndighet där ev. sekretess gäller, fritt får dela vad som finns i en allmän handling. Jag förstår att det kan vara olämpligt för dig och din familj att din f.d. man delade privat information, men han har inte gjort något olagligt, utan han har endast använt sin grundlagsskyddade rätt att offentliggöra en allmän handling.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Fast borde inte detta kunna utgöra förtal? Mig veterligen kan spridandet av offentliga uppgifter i syfte att få andra att se ner på någon, vilket verkar vara fallet här, vara straffbart.
2019-04-27 17:54
Hej! Tack för din kommentar! Jag uppfattade frågan huruvida det råder sekretess gentemot den f.d. mannen om uppgifterna eller inte, och det gör det inte, eftersom det är myndigheter hantering av uppgifterna som sekretessen omfattar. Det stämmer att förtal kan ske om spridandet av uppgifter är ämnat att missakta någon, så jag instämmer med att det skulle kunna utgöra förtal, beroende på vad avsikten var för spridandet av dessa uppgifter flera år senare. Det var en miss från min sida att inte ha med detta i svaret. Bra att du uppmärksammade detta! Med vänlig hälsning, Makda
2019-04-27 18:33
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (98)
2019-07-16 Fråga om sättet för utlämnande av allmänna handlingar vad gäller tidpunkt och framställningssätt, samt fråga om begäran av utlämnande av myndighets beslut.
2019-07-12 Förtal i bok med pseudonymer
2019-06-19 Kan man ta bort sig från Lexbase?
2019-05-31 Rätt till kopia av utredning

Alla besvarade frågor (71226)