Offentlig försvarare vid ringa misshandel

Hej

Min kille har fått kallelse till tingsrätten för försök till misshandel.

Det var i samband med att han blev uppsagd från sin arbetsplats han hamnade i konflikt med en kollega.

I pappren står det att han upprepade gånger utdelat slag mot målsägande som avvärjde dem. Det står att om slagen skulle träffats hade det medfört smärta. Det fanns en fara för att brott skulle fullbordas eftersom han befann sig nära den målsägande.

Det står att han begick gärningen med uppsåt.

Min kille nekade till brott. Han säger själv att det var en upphettad diskussion och att han möjligt ville skrämma målsägande, men aldrig slå.

Ingen annan var närvarande.

Kommer han bli tilldelad försvarare?

Vad är straffet för detta och vad blir kan det kosta?

Lawline svarar

Hej!

Kommer han bli tilldelad försvarare? och Vad är straffet?

När det kommer till om man har rätt till en försvarare så regleras denna fråga i 21:3a rättegångsbalken (RB). I denna regel finns två olika stycken som talar om när man har rätt till offentlig försvarare.

Enligt första stycket i den nämnda paragrafen har en misstänkt rätt till offentlig försvarare om den misstänkte är häktad eller anhållen och om den misstänkt då begär en offentlig försvarare. Det framgår även att en offentlig försvarare ska förordnas om den misstänkte begär det om det lindrigaste straffet för brottet som den misstänkte är misstänkt för är fängelse i sex månader.

Enligt andra stycket har man rätt till en offentlig försvarare vid tre fall, oavsett om den misstänkte begär det eller inte. dessa är:

1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,

2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller

3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

När det rör sig om påföljd så ska enligt 3 kap. 11§ BrB den som gjort sig skyldig till försök till misshandel dömas enligt bestämmelserna i 23 kapitel BrB. För att det ska bli fråga om försök till misshandel får det dock inte röra sig om ringa misshandel.

Enligt 23 kap. 1§ BrB döms någon för försök till brottet (som i erat fall rör sig om misshandel), om personen har påbörjat utförandet av ett visst brott, men inte fullbordat det. Vidare måste det ha förelegat fara för att skallningen skulle fullbordas, eller att sådan fara endast varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter.

Påföljd för försök till misshandel får enligt paragrafen högst uppgå till det straff som gäller för fullbordat brott. När det kommer till misshandel av normalgraden är straffskalan på fängelse i högst två år.

Som svar på frågan om offentlig försvarare har han därmed inte rätt till en offentlig försvarare enligt första stycket eftersom han kan dömas till lägre straff än sex månaders fängelse. Om han har rätt till en offentlig försvarare enligt andra stycket kan jag inte svara på då jag inte har tillräckligt med information.

Vad kan det kosta?

Skulle han bli tilldelad en offentlig försvarare är det som huvudregel staten som står för denna kostnaden. Frikänns han från brottet behöver han inte heller betala tillbaka något till staten enligt 31:2 RB. Skulle han däremot fällas för brottet kan han bli skyldig att betala hela eller delar av kostnaden för den offentliga försvararen. Detta beror på hans inkomst enligt 31:1 RB. Han blir dock inte skyldig att betala mer än vad han skulle fått betala i rättshjälpsavgift enligt rättshjälpslagen enligt 31:1 tredje stycket RB. Denna kostnads storlek beror på hans ekonomiska förhållanden. Något exakt svar på vad det skulle kunna kosta kan jag tyvärr inte ge dig svar på.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med Vänlig hälsning


Med vänlig hälsningSandra RustRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo