Offentlig försvarare i samband med förhandling rörande våldsamt motstånd

2018-09-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! För några månader sen åkte jag på en LOB. I samband med intagning i arresten var det som jag hajjade till och började krängde med kroppen. = Våldsamtmotstånd. :( Jag erkände allt i förhör och ansåg att det fanns ingen anledning att försöka krångla till det utan bad om ursäkt för mitt uppträdande. Jag gick med på strafförläggande om bedömningen så blev. Nu fick jag brev om att infinna mig vid tingsrätten och att ingen advokat behövdes och tidsåtgång för denna förhandling är 30min. Att inte ha advokat känns ju si och så. :/ Vet jag kunde skriftligt ansöka/överklaga det men varför väljs det bort när jag i förhör gick med på att ta den som förordnas om det gick till rättegång? Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du blir anhållen eller häktad har du rätt till en offentlig försvarare. Du har även rätt till en offentlig försvarare om du blir misstänkt för ett brott där påföljden är minst sex månaders fängelse, 21 kap 3 a § rättegångsbalken. Straffet för våldsamt motstånd är böter eller fängelse i högst sex månader, 17 kap 4 § brottsbalken. Det innebär att som huvudregel har en person inte rätt till en offentlig försvarare om man är misstänkt för våldsamt motstånd.

En person har dock rätt att få en offentlig försvarare om det behövs med hänsyn till utredningen av brottet, om det finns tveksamheter kring påföljd eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden, 21 kap 3 a § rättegångsbalken.

Sammantaget innebär detta att du troligen inte har fått en offentlig försvarare då den maximala påföljden för brottet våldsamt motstånd inte överstiger sex månaders fängelse. Utifrån informationen i din fråga verkar det inte heller finnas några särskilda skäl i just ditt fall som tyder på att en offentlig försvarare ska förordnas.

Det finns inget krav på att du måste ha en advokat med dig. Det går bra att kommer till förhandlingen själv. Om du i alla fall vill ha en försvarare med dig så kan du anlita en egen. Dock får du stå för dessa kostnader själv.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2019-03-21 Kan jag få skadestånd även om personen friats från sexuellt ofredande?
2019-03-20 Måste ett testamente bevittnas för att vara giltigt? Kan en person bli dömd efter att ha blivit friad?
2019-03-08 När får en hovrättsdom laga kraft?
2019-02-28 Beslag dator

Alla besvarade frågor (66968)